fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Katholiek Nederland herdenkt 450 jaar Martelaren van Gorcum

Selinde van Dijk-Kroesbergen 7 juli 2022
image
Op 9 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. De Nederlandse kerkprovincie herdenkt die dag dat het 450 jaar geleden is dat er negentien geestelijken werden vermoord vanwege hun katholiek geloofsovertuiging. Deze foto is genomen in 2019. Foto: Peter van Mulken, via bisdom Rotterdam

Parochies in heel Nederland herdenken zaterdag de negentien geestelijken die dan precies 450 jaar geleden in Brielle de marteldood stierven. In het heiligdom zal er in aanwezigheid van tal van bisschoppen en honderden pelgrims een Eucharistieviering plaatsvinden.

De jaarlijkse Nationale Bedevaart naar Brielle werd de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie sober gevierd. Daphne van Roosendaal, persvoorlichter van bisdom Rotterdam, vindt het “spannend” om te zien of de stijgende bezoekerstrend van voor de pandemie zal doorzetten.

Bisschoppen aanwezig

Aan het aantal geestelijken dat op 9 juli aanwezig zal zijn, zal het zeker niet liggen. Tal van bisschoppen zullen aan de herdenking deelnemen, waaronder kardinaal Wim Eijk. Ook zal de provinciaal van de franciscanen aanwezig zijn, evenals de norbertijner abt van de Abdij van Berne.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Verder zullen op zijn minst zes bussen met gelovigen uit verschillende parochies, het merendeel uit het bisdom Rotterdam, naar Brielle rijden. Er is in de bedevaartkerk plaats voor zo’n negenhonderd bezoekers. Samen zullen ze de Eucharistie vieren en de rozenkrans bidden. De dag wordt afgesloten met een vesper en zegening.

Terecht?

In editie 27 van Katholiek Nieuwsblad vraagt eindredacteur Peter Doorakkers zich af of het terecht is dat juist deze martelaren nationaal vereerd worden. “De inname van Brielle in 1572 is een sleutelmoment in de Tachtigjarige Oorlog”, schrijft hij. “Juist de Martelaren van Gorcum heilig willen verklaren, zegt dus iets over het groeiende zelfbewustzijn van de 19e-eeuwse Nederlandse katholieken.” Is dat anno 2022 nog wel relevant voor katholieken, nu álle christenen in Nederland een minderheid vormen?

Van Roosendaal ziet dat anders. “Het zijn allemaal individuen die stierven om hun trouw aan de paus en hun geloof in de Eucharistie. En de Martelaren van Gorcum werden niet als individu, maar als groep heilig verklaard.” Dat zegt volgens haar veel over het belang van het “samen beleven” van het geloof.

Verbondenheid

Deze verbondenheid met elkaar wordt in de bedevaartkerk in Brielle uitgedrukt door de negentien passiebloemen rond het houten kruis op het hoogaltaar. Elke passiebloem staat voor één martelaar. Ze zijn middels ranken met elkaar verbonden.

image
Foto: Bisdom Rotterdam

Dit symbool is nu ook gebruikt voor een kaart waarop pelgrims hun gebedsintenties mogen schrijven. Deze intenties worden meegenomen bij ieder rozenkransgebed dat er verder dit bedevaartseizoen in het heiligdom zal zijn.

Martelaren van Gorcum

Op 26 en 27 juni 1572 namen de Watergeuzen 23 katholieke geestelijken gevangen in de stad Gorinchem, oftewel Gorcum. Ze werden gefolterd om afstand te nemen van hun katholieke geloof. Vier martelaren zwoeren hun geloof af. De andere negentien werden opgehangen aan de balken van een turfschuur in Brielle. Op deze plaats is later een kerk gebouwd en een martelveld aangelegd. Hier is de omtrek van de turfschuur aangegeven met betonnen randen.

https://www.kn.nl/donaties/

Onder de vermoorde geestelijken waren elf franciscanen. Daarom zijn ze ook de patroonheiligen van de recentelijk gefuseerde Nederlands-Vlaamse minderbroederprovincie. De martelaren van Gorcum werden zalig verklaard in 1675 en in 1867 verklaarde paus Pius IX ze heilig.

De viering is 9 juli ook online te volgen.