fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Kerstboodschap bisschoppen draait om licht in (corona)duisternis

Luuk van den Einden 15 december 2021
image
In hun kerstboodschap schrijven de Nederlandse bisschoppen over licht in een tijd die wordt overschaduwd door corona. Foto: CNS photo - Henry Nicholls, Reuters

“Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht”, schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun kerstboodschap. Daarnaast hebben ze aandacht voor hulpverleners, vluchtelingen en de synode over synodaliteit.

Aan het eind van opnieuw een zwaar jaar in de schaduw van de coronacrisis staan de Nederlandse bisschoppen in hun kerstboodschap stil bij de gevolgen van het virus. “Ook tijdens het komende kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatregelen. Daardoor kunnen we de Kerstdagen niet vieren zoals voorheen”, schrijven de bisschoppen, die daarin ook een kans zien tot een herwaardering van Kerstmis: “Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht”, vervolgen de bisschoppen. “Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede.”

Zorg

Zorg voor de ander is een van de voornaamste thema’s van de boodschap. De bisschoppen staan stil bij de verschillende manieren waarop dat in de samenleving gebeurt en spreken hun afkeuring uit over hoe politici en hulpdiensten soms behandeld worden.

“We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met het oog op de komende feestdagen aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg”, schrijven ze. “Zij zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stuitend dat zij tegenwerking ondervinden.”

Migranten

“Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen plaats was in de herberg”, aldus de bisschoppen, die laten weten grote waardering te hebben voor personen die zich inzetten voor de opvang van mensen in nood.

Daarbij lijken ze onder meer te refereren aan de situatie in Wit-Rusland, waar veel migranten aan de Poolse grens gestrand zijn. “We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen.”

Samen op weg

De bisschoppen blikken ook nog vooruit op de synode over synodaliteit van 2023. Momenteel is in aanloop naar die synode de luisterfase bezig, waarin priesters, kerkbestuurders en leken hun input over de koers van de Kerk mogen geven. “Met het oog op deze synode vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien”, schrijven de bisschoppen.

https://www.kn.nl/donaties/

“Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven”, vervolgen ze. “Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis.”

De volledige kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen is te lezen op de website van de Kerk in Nederland.