fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Officiële vertaling Querida Amazonia verschenen

Peter Doorakkers 13 juli 2021
image
Archiefbeeld: een processie per boot in het Braziliaanse deel van de Amazone. Foto: CNS Photo - Ney Marcondes, Reuters

De Nederlandse kerkprovincie heeft een geautoriseerde vertaling van Querida Amazonia uitgegeven. De vertaling van het document van paus Franciscus is opgenomen in de reeks ‘Kerkelijke Documentatie’, meldt rkkerk.nl.

In de zogeheten apostolische exhortatie uit februari 2020 reflecteert paus Franciscus op de uitkomsten van de Amazonesynode. Hij behandelt onder meer de problemen en kansen voor de lokale bevolking, het kerkelijk leven en de geloofsverkondiging in de uitgestrekte regio. Ook gaat hij in op de zorg voor de schepping in ‘de longen van de wereld’, waar onder meer ontbossing een groot probleem is.

Verantwoordelijkheid nemen

De exhortatie kan gelezen worden als een oproep aan katholieken om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de geestelijke en praktische problemen waarmee zij geconfronteerd worden.

Rond het verschijnen ging het in de media echter vooral over de vraag of de paus zich zou uitspreken over de vraag of gehuwde diakens de priesterwijding zouden kunnen ontvangen. Een aantal bisschoppen uit de Amazone had daarvoor gepleit, gezien het grote priestertekort in de regio.

De paus laat zich daar in de exhortatie echter niet over uit en focust op heel andere zaken.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Vernieuwing parochieleven

Aan de uitgave is ook de officiële vertaling toegevoegd van De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk. Dat document uit juni 2020 is een instructie van de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus. Deze bevat niet-bindende suggesties voor de vernieuwing van het parochieleven.

In het document moedigt het Vaticaan parochies aan om het parochieleven te vernieuwen en “achterhaalde” werkwijzen achter zich te laten. De passage over parochiefusies viel op: een tekort aan priesters of financiële middelen is geen reden om een parochie op te heffen.

Ophef in Duitsland

Het document “is een waardevolle kans voor pastorale bekering die in essentie missionair is”, schreef de Congregatie voor de Clerus vorig jaar. “Parochies treffen hierin een oproep aan om naar buiten te treden.”

De instructie zorgde vooral in Duitsland voor de nodige ophef. Een deel van de Duitse bisschoppen was blij met het document, een ander deel was juist kritisch en sprak van Vaticaanse inmenging.

De uitgave Kerkelijke Documentatie 2021 (2) kost 15 euro (excl. € 1,10 behandelkosten) en is te bestellen via (076) 522 34 44 of bestel@rkk.nl.

https://www.kn.nl/abonnementen/