fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

‘Voor onze kerkprovincie is dit een erg belangrijke gebeurtenis’

Anton de Wit 15 mei 2022
image
Karmelietenoverste Huub Welzen, bisschop Ron van den Hout, kardinaal Wim Eijk en bisschop Gerard de Korte op de persconferentie in de Friezenkerk op 15 mei. Foto: KN - Anton de Wit

Eensgezind zijn de Nederlandse bisschoppen in hun enthousiasme voor de heiligverklaring van Titus Brandsma. Over de vraag of Titus ook patroonheilige van de journalisten zou moeten zijn, lijken zij echter nog verdeeld.

“Voor u zitten drie opgetogen Nederlandse bisschoppen en een opgetogen provinciaal van de karmelieten”, zo begon kardinaal Wim Eijk de persconferentie in de Friezenkerk in Rome, vlak na de heiligverklaring van Titus Brandsma op het nabijgelegen Sint-Pietersplein.

‘Het langst gewoond’

Naast de aartsbisschop van Utrecht zaten Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch (“het bisdom waar Titus het langste gewoond heeft”); Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, Titus’ geboortestreek, en provinciaal overste van de Nederlandse karmelietenorde Huub Welzen.

Alle drie bevestigden hartgrondig dat zij opgetogen waren over de heiligverklaring van ‘hun’ Titus Brandsma.

Navraag in Rome

“Rond het jaar 2000”, zo herinnerde kardinaal Eijk zich, “was ik zelf bisschop in het noorden van het land, en toen al zaten de Friezen me achter de vodden of het niet eens tijd werd dat Titus heiligverklaard werd. Ik heb hen gezegd dat ik die macht niet had. Maar het minste wat ik kon doen was in Rome navragen hoe de vlag erbij hing.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Er werd toen net een wonder onderzocht in Chicago op voorspraak van Titus. Maar dat wonder werd afgeserveerd. We moesten nog tot 2020 wachten tot het wonder van pater Driscoll wel erkend werd. Voor onze kerkprovincie is dit een erg belangrijke gebeurtenis, een Nederlandse heiligverklaring komt niet zo vaak voor.”

Emotionele momenten

Bisschop Van den Hout viel hem bij. “We hebben vandaag een buitengewoon mooie viering mogen beleven, met voor mij veel emotionele momenten. Dat de relieken werden aangedragen en bewierookt, het moment dat de naam van Titus Brandsma werd genoemd – dat raakte mij persoonlijk erg.”

“Ook vond ik dat paus Franciscus heel goed verwoordde waar een heiligverklaring om gaat: het primaat van God boven het ik, God staat steeds voorop. Ook situeerde hij heiligheid heel nadrukkelijk in het dagelijks leven. Dat vond ik zeer goed aansluiten bij de inspiratie van Titus.”

Patroonheilige

Gevraagd naar het pleidooi van katholieke journalisten om Titus Brandsma uit te roepen tot patroonheilige van de journalisten, zei Van den Hout dat hij dat een “goed initiatief” vindt. “Juist ook in deze tijd van nepnieuws”, viel bisschop De Korte hem bij.

Maar: de Nederlandse bisschoppenconferentie heeft nog geen officieel gezamenlijk standpunt ingenomen over het pleidooi, zo voegde de kardinaal er aan toe. “We moeten de open brief nog beter bestuderen. We werden natuurlijk sowieso nogal overvallen door deze heiligverklaring, die sneller kwam dan verwacht. Deze brief werd daarbij ook onder onze aandacht gebracht, maar wij moeten er ons nog tot verhouden. Maar ik denk niet dat we erg ongelukkig zouden zijn als hij daadwerkelijk tot patroon van de journalisten zou worden uitgeroepen.”

“We gaan ons er nog over beraden”, aldus Ron van den Hout. “Wat in het vat zit verzuurt niet.”

https://www.kn.nl/donaties/