<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Koning neemt nieuwe bijbelvertaling in ontvangst

KN Redactie 14 oktober 2021
image
Koning Willem-Alexander ontvangt de NBV21 uit handen van Rieuwerd Buitenwerf. Foto: NBG - Willem Jan de Bruin

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Den Haag de NBV21 in ontvangst genomen, de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

De overhandiging van de nieuwe vertaling vond plaats in de Grote Kerk in de Hofstad. De nieuwe vertaling is verzorgd en uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), waarvan de koning beschermheer is.

Ook vertegenwoordigers van verschillende Kerken en geloofsgemeenschappen kregen de nieuwe vertaling overhandigd. Namens de katholieke Kerk kreeg bisschop Jan Liesen van Breda een exemplaar.

“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk”, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de overhandiging.

God is weer Hij

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Er zijn feedback van duizenden lezers en nieuwe inzichten uit de bijbelwetenschappen in verwerkt. De meest zichtbare verandering is wellicht de terugkeer van de zogeheten ‘eerbiedkapitalen’ wanneer naar God verwezen wordt: Hij, Hem en U. Die waren in de NBV uit 2004 vervallen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Je wil aan alle gebruikers recht doen, dicht bij de brontekst blijven, in goed Nederlands vertalen en een zo consistent mogelijke versie maken”, zegt NBG-projectleider Matthijs de Jong deze week in Katholiek Nieuwsblad.

Niet in de katholieke liturgie

Aan de oorspronkelijke NBV 2004 is meegewerkt door de Katholieke Bijbelstichting. Toch wordt de NBV niet in de katholieke liturgie gebruikt; daar wordt in Nederland en Vlaanderen nog altijd de Willibrordvertaling uit 1975 gehanteerd. Ook de NBV21 zal niet in de katholieke liturgie klinken.

Twee oud-hoogleraren aan de theologische faculteit van Tilburg en haar voorgangers, Panc Beentjes en Wim Weren, vinden dat jammer. De vertaalwetenschappen, bijbelwetenschappen en theologie hebben immers sinds 1975 niet stilgestaan, zeggen ze deze week in Katholiek Nieuwsblad: van de Willibrordvertaling verscheen in 1995 bijvoorbeeld een herziene versie.

https://www.kn.nl/abonnementen/

‘Mooi taalmonument’

Beentjes hoopt dat katholieken toch kennis zullen nemen van de NBV21, die hij “een mooi taalmonument voor de 21ste eeuw” noemt. “Ik heb mijn studenten altijd voorgehouden: je moet nooit op één bijbelvertaling blindvaren, je moet er altijd twee of drie nemen.”

Katholieken mogen de NBV21 natuurlijk wel lezen en gebruiken in bijbelstudiegroepen. Weren: “Ik zou het heel erg op prijs stellen als die Nieuwe Bijbelvertaling ook in katholieke kring mag floreren naast de Willibrordvertaling. Ze zijn verwant en op sommige punten is de Willibrord nog altijd beter, maar de NBV21 is een sieraad, geschreven in sprankelend Nederlands.”

Lees het hele verhaal over de NBV21 in Katholiek Nieuwsblad van deze week.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.