fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Koning neemt nieuwe bijbelvertaling in ontvangst

Peter Doorakkers 6 september 2021
image
Foto: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap - bijbelgenootschap.nl

Koning Willem-Alexander neemt op 13 oktober het eerste exemplaar in ontvangst van de NBV21, de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dat meldt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat de nieuwe vertaling verzorgt en uitgeeft. De koning krijgt de Bijbel overhandigd tijdens een presentatie-bijeenkomst in de Haagse Grote Kerk.

‘Diepe betekenis’

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf is vereerd “dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke geloofstradities, en is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur”.

‘Feedback van duizenden lezers’

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Dat was een vertaling waaraan ook de Katholieke Bijbelstichting meewerkte, al wordt die in het katholieke leesrooster niet gebruikt: dat benut de Willibrordvertaling. Volgens het NBG is deze vertaling “de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen”.

In de nieuwe NBV21 is volgens het genootschap “de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt”.

‘Literaire Bijbel’ en ‘kunstbijbel’

Van de nieuwe vertaling verschijnen onder meer ook een literaire uitgave – De Bijbel voor lezers – en een kunstuitgave, De Bijbel voor kunstliefhebbers.

De ‘literaire Bijbel’ bevat een verklarende woordenlijst en cultuurhistorische inleidingen, de ‘kunstbijbel’ wordt in twee delen uitgegeven en is geillustreerd met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Deuterocanonieke boeken

Beide edities bevatten ook de zogeheten ‘deuterocanonieke boeken’, die door de katholieke Kerk wel, en door veel protestantse Kerken niet als geïnspireerd worden gezien.