<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

‘Aandacht voor de mens achter de ondernemer’: Berne houdt ‘abdijdialoog’ voor boeren

Selinde van Dijk-Kroesbergen 5 juni 2023
image
Foto: Randy Fath - unsplash.com

“Het is in deze tijden belangrijk om oog en oor te hebben voor elkaar”, zei abt Denis Hendrickx zondagmiddag tegen boeren en boerinnen. Op initiatief van de norbertijnen kwamen de agrariërs bij elkaar in de Abdij van Berne om samen van gedachten te wisselen over wat de problematiek in hun sector met hen doet.

“Wij zijn verre van deskundig als het gaat om de problematiek waar mensen in de land- en tuinbouwsector mee te maken krijgen”, zegt de abt tegen Katholiek Nieuwsblad wanneer hij uitlegt waarom de abdij deze zogeheten abdijdialoog organiseert. “Maar de mens achter de onderneming en het uitwisselen van gedachten ligt meer op ons terrein.”

De mens achter de ondernemer

Abt Hendrickx vindt de problematiek waar agrariërs mee geconfronteerd worden complex. “Stikstof, water, klimaat, natuurdoelstellingen, de gebiedsgerichte aanpak, het landbouwakkoord. Er zijn grote uitdagingen en veel onzekerheden.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De abt wijst vervolgens op een onderzoek waaruit blijkt dat er in de sector relatief veel suïcides plaatsvinden. “Door alle problematiek zien sommige mensen geen uitweg meer.”

“De mens achter de ondernemer komt nauwelijks aan bod, terwijl die mentale en sociale kant in deze turbulente tijden zo belangrijk is. Het initiatief van de abdijdialoog wil daar graag aandacht aan besteden.”

Bijdragen aan oplossing

De eerste bijeenkomst op 4 juni was wat verkennend van opzet. In het najaar zullen verschillende thema’s verder uitgediept worden, vertelt abt Hendrickx. Zo zal er aandacht besteed worden aan het “doorvoelen van de eigen situatie”. Maar ook toekomstgerichte thema’s zullen aan bod komen: Waar hopen de agrariërs op? Durven ze nog te dromen?

“De mens achter de ondernemer komt nauwelijks aan bod, terwijl die mentale en sociale kant in deze turbulente tijden zo belangrijk is.”
- Abt Denis Hendrickx

De abt hoopt “dat er mooie ontmoetingen en gesprekken kunnen plaatsvinden over leven en werk. Gesprekken die je aan het denken zetten”. Ook hoopt hij voorzichtig dat er “zo een kleine bijdrage geleverd kan worden aan het verder brengen van een oplossing voor een van de grootste problemen waar onze samenleving vandaag de dag mee geconfronteerd wordt”.

Pater Van den Elsen

Ook al heeft de abdij geen expertise op het gebied van land- en tuinbouw, de kloostergemeenschap heeft wel een geschiedenis van betrokkenheid bij de agrarische sector. De abt noemt hierbij met name de norbertijn Gerlacus van de Elsen die zich het lot van de arme boerenbevolking in zijn omgeving aantrok.

Zo maakte Van de Elsen zich hard voor meer samenwerking en was hij de oprichter van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB en huidige ZLTO). Ook was hij een van de grondleggers van de coöperatieve centrale Boerenleenbank, de huidige Rabobank.

image
Abt Denis Hendrickx Foto: wikipedia.org -

De abdijdialoog is een initiatief van de Abdij van Berne in samenwerking met enkele bij de agrarische sector betrokken organisaties zoals de ZLTO, met HAS-hogeschool, Breda University, LTO academie en het platform ‘Waarden van het land ’.

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.