fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Best: Nationale Allerzielenviering voor overleden defensiepersoneel gevierd

Sanne Gerrits 4 november 2019
image
Onder toeziend oog van mgr. Punt steken moeders van overleden militairen een kaars op tijdens de Allerzielenviering voor overleden defensiepersoneel Nationaal Katholiek Thuisfront

Onder grote belangstelling werden op zaterdag 2 november 2019 alle overleden militairen en burgers van de krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint-Odulphuskerk in Best.

In de kerk spraken celebrant mgr. Punt, militaire autoriteiten en nabestaanden hun erkenning, waardering en respect uit voor de overledenen.

Het Katholiek Thuisfront

De Mis werd georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuisfront, een vereniging van familieleden van defensiepersoneel, in samenwerking met de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging.

De Mis wordt ieder jaar op de zaterdag na Allerzielen gehouden om de overledenen te gedenken. Door deze viering hopen de organisaties troost te bieden aan mensen die een dierbare in hun leven moeten missen.

Mgr. Punt hield als legerbisschop de preek. De moeders van overleden militairen Jeroen Severs en Rico Bos staken een kaars op, en de namen van tachtig mensen voor wie een intentie was gevraagd, werden voorgelezen.

Eerbetoon

De inspecteur-generaal van de krijgsmacht, luitenant-generaal Hans van Griensven, en de hoofddirecteur personeel van het ministerie van Defensie, schout-bij-nacht Peter Reesing, legden gezamenlijk een bloemenkrans uit eerbetoon aan de overledenen.

Aan het slot van de Mis werd de ‘Last Post’ geblazen en het Wilhelmus gezongen.

De Mis voor overleden defensiepersoneel wordt sinds de Tweede Wereldoorlog ieder jaar rond Allerzielen gehouden.