<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Bisschop vraagt homoseksuele priester zijn taken neer te leggen

KN Redactie 2 april 2019
image
Pierre Valkering (Foto: DeGaykrant.nl)

Bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam heeft de homoseksuele priester Pierre Valkering gevraagd zijn priesterlijke taken “voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan”.

In een boek en diverse interviews is Valkering onlangs uitvoerig ingegaan op zijn homoseksualiteit. De pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk geeft aan jarenlang wisselende seksuele contacten te hebben gehad, homo-ontmoetingsplaatsen te hebben bezocht en graag porno te kijken.

‘Niet verenigbaar’

In een reactie aan De Gaykrant, verklaart mgr. Punt dat hij de eerlijkheid van Valkering waardeert, begrip heeft voor zijn worsteling, maar hem toch verzoekt zijn taken neer te leggen omdat zijn weigering zich aan de celibaatsbelofte te houden niet verenigbaar is met een waardige uitoefening van het priesterschap.

De volledige verklaring van het bisdom:

“De bisschop heeft het boek van pastoor Valkering in goede orde ontvangen. Het heeft hem wel overvallen, hij was niet op de hoogte van de verschijning ervan. Op grond van eerdere publicaties heeft de bisschop pastoor Valkering al vaker gevraagd hoe hij zelf zijn celibaat beleeft. Hij heeft steeds aangeven daar verantwoord mee om te gaan. Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden. Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar. De Kerk heeft alle begrip voor menselijke zwakheid en de worsteling van iedere mens om te groeien tot heiligheid, maar pastoor Valkering geeft nu aan zelfs niet te willen streven naar een geordend celibatair leven. De bisschop waardeert het dat hij in zijn boek eerlijk zijn opvattingen en leefwijze bekendmaakt, maar kan niet anders dan van hem te vragen vanaf heden zijn priesterlijke taken voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan. Over de invulling hiervan zal verder met hem gesproken worden.”

Gay Pride

Pastoor Valkering zet zich al langer in voor de acceptatie van homoseksualiteit in kerkelijke kring. In 2016 wilde hij meevaren met de botenoptocht van de Gay Pride Amsterdam, wat hem door het bisdom verboden werd.

Valkering publiceerde onlangs een autobiografisch boek getiteld Ontkleed niet naakt staan. Hoe vindt een Roomse priester zijn weg?, dat hij bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum aanbood aan oud-politicus en activist voor homorechten Boris Dittrich.

UPDATE (3-4-2019): Uitgebreidere reactie bisdom

Dinsdagavond heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam een uitgebreidere persverklaring doen uitgaan:

Gisteren (maandag 1 april 2019) heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam een persbericht uit laten gaan waarin werd meegedeeld dat de bisschop pastoor drs. P. Th. Valkering van de Vredeskerk in Amsterdam heeft gevraagd voorlopig zijn priesterlijke taken neer te leggen voor een bezinningsperiode.  De aanleiding was de publicatie van een boek van zijn hand dat zondag na afloop van de viering van zijn 25-jarig priesterfeest werd gepresenteerd. In het boek verklaart pastoor Valkering openlijk dat hij zich gedurende deze 25 jaar dikwijls niet aan het celibaat heeft gehouden, wisselende seksuele contacten heeft gehad en ook worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom is door de publicatie van het boek overvallen en publiek voor het blok gezet, en kon dan niet anders dan gisteren naar de media een publieke reactie geven.

In de publiciteit gaat over het algemeen verloren dat pastoor Valkering, op grond van eerdere uitlatingen en publicaties, al langer met het bisdom in gesprek was. De bisschop heeft daarbij letterlijk aangegeven hem niet af te rekenen op zijn geaardheid, maar hem wel gevraagd zich te houden aan zijn celibaatsbelofte die hij bij zijn priesterwijding heeft afgelegd. De pastoor had er ook voor kunnen kiezen om zijn worsteling met seksualiteit en celibaat open en eerlijk met de bisschop te bespreken. Die eerlijkheid zou zeker niet zijn afgestraft. Integendeel, er hadden met pastoor Valkering wegen gezocht kunnen worden om zich hierop te bezinnen en hulp te ontvangen. Dat is in het verleden met enkele andere priesters ook gebeurd. Pastoor Valkering heeft echter gekozen voor een plotselinge publieke actie, waarin de bisschop op generlei wijze is gekend. Ook heeft hij daarbij geen enkele helderheid verschaft of hij in de toekomst wel bereid c.q. in staat is zijn celibaat te onderhouden. In het persbericht van het bisdom heeft de bisschop aangegeven dat hij het waardeert dat de pastoor nu eerlijk zijn opvattingen en leefwijze bekend maakt, maar de wijze waarop ervaart als een overval. Het bisdom is in contact met de pastoor over het gebeuren.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.