<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Bisschop: ‘Waarom gaat u nog naar de kerk?’

KN Redactie 13 januari 2019
image
Bisschop Van den Hende van Rotterdam Foto: KN - Jan Peeters

“Waarom gaat u wél naar de kerk op zondag? En wat maakt dat de moeite waard om te blijven doen?” Met die vragen richt bisschop Hans van den Hende (55) zich zondag tot de gelovigen van het bisdom Rotterdam.

“Regelmatig is in de Nederlandse media aandacht voor onze Katholieke Kerk”, schrijft de bisschop in een brief aan zijn gelovigen. “Meerdere keren klinkt dan de vraag: waarom loopt het aantal katholieken zo terug, waarom gaan er minder mensen naar de kerk op zondag? Deze vraag laat mij en ook u niet zomaar los. Maar in 2019 zou ik de vraag op een positievere manier willen omdraaien. Waarom gaat u wél naar de kerk op zondag? En waarom is het de moeite waard en belangrijk om naar de kerk te blijven gaan?”

Oproep tot getuigenis

Waar de eerste vraag een beroep op de eigen geloofsbeleving, het waarom, roept de tweede vraag op tot getuigenis. “Durven we aan anderen uit te leggen en kunnen we aan anderen laten zien dat het de moeite waard is om te geloven in God en ons in de kerk door de Heer te laten voeden?” “Zijn we in staat om ons geloof te bewaren als een kostbare schat, en hebben wij de moed om de rijkdom van Jezus’ blijde boodschap door te geven aan andere mensen en aan nieuwe generaties?”

Het geloof levend houden

“Als Kerk hebben we van de Heer de opdracht ontvangen om het geloof levend te houden. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uit te dragen in woord en daad. Dat vraagt dat we als Kerk steeds opnieuw zorg moeten hebben voor de vitaliteit en de diepgang van ons persoonlijk en ons gemeenschappelijk geloof”, aldus Van den Hende.

“We hebben de opdracht om geïnspireerd naar buiten te treden en naar anderen toe te gaan. We zijn geroepen om in ontmoeting en gesprek voortdurend de kans te benutten om te vertellen over de liefde van God. In en vanuit de Kerk heeft ieder van ons een missionaire taak. We zijn geroepen om het geloof, de hoop en de liefde die wij ontvangen hebben, niet alleen voor onszelf te houden maar daadwerkelijk uit te dragen.”

Themajaar

Van den Hende nodigt zijn gelovigen uit komend jaar na te denken over ieders “eigen aandeel in die zendingsopdracht van de Kerk”. Het speciale Jaar van de Roepingen is bedoeld “om bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, zowel als gemeenschap als persoonlijk”.

Het nieuwe themajaar sluit aan bij het Jaar van Gebed van vorig jaar. Van den Hende is “zeer dankbaar” dat veel parochies en parochiekernen dat jaar goed hebben opgepakt. “Maar dat betekent niet dat we kunnen stoppen met bidden. Integendeel, Jezus drukt ons juist op het hart om te volharden in gebed. Bidden is nodig om ons geloof te kunnen bewaren.”

Oproep

“Vandaag op het feest van de Doop van de Heer sluiten wij de Kersttijd af. Laten we bidden dat we in ons hart steeds ruimte maken en vinden voor Christus, opdat de Heer onze woorden en daden blijft inspireren en leiden, en wij elkaar stimuleren en steunen in onze gemeenschappelijke en persoonlijke roeping ten dienste van de Kerk als een netwerk van liefde. Graag vraag ik uw gelovige aandacht voor dit jaar, om uiteindelijk samen en persoonlijk van harte te kunnen zeggen: Heer, hier ben ik.”

 

In KN van komende vrijdag is een interview te lezen met bisschop Van den Hende over het Jaar van de Roepingen.