fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Bonifatiusdag gevierd: met Titus Brandsma in Bonifatius’ voetsporen

Selinde van Dijk-Kroesbergen 15 juni 2021
image
In bescheiden kring werd afgelopen zondag de Bonifatiusdag gevierd in de Bonifatiuskapel bij Dokkum. Onder de aanwezigen was ook een delegatie van de Ridders van het Heilige Graf. Foto: Jan Spoelstra

In Dokkum is zondag de jaarlijkse Bonifatiusdag van het bisdom Groningen-Leeuwarden gevierd. Onder de 150 aanwezigen waren 35 ridders van het Heilig Graf. Bisschop Ron van den Hout celebreerde de Mis ter ere van Bonifatius in de aan de heilige toegewijde kapel.

Na afloop van de Mis was er een lezing over Titus Brandsma. De ridderorde had professor Hein Blommestijn van de Karmelgemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog uitgenodigd als spreker. Volgens Lammert de Hoop, woordvoerder van bisdom Groningen-Leeuwarden, hebben de zalige Titus Brandsma en de heilige Bonifatius veel met elkaar te maken.

Bouwheer van Europa

“Bonifatius wilde één centraal – door Rome – geleide kerk in Europa, als fundament van eenheid en geloof, die ook opgewassen was tegen de macht van de toenmalige koningen en keizers. Hij inspireerde velen door de inzet voor de opbouw van één christelijke Kerk en werd achteraf bestempeld als de eerste ‘bouwheer van Europa’. Nadat hij op 5 juni 754 bij Dokkum werd vermoord, werd hij door velen vereerd.”

“Kort na zijn dood werd hem een wonder toegeschreven: bij de bouw van het eerste gedachteniskerkje op een terp zakte een paard met zijn been in de klei, waardoor op die plek een zoetwaterbron ontstond. Het werd gezien als een mirakel Gods in het zilte kustgebied. De Bonifatiusbron werd een eeuwenlange bestemming van vele pelgrimages waar door de Reformatie in 1580 een einde aan kwam.”

In de traditie van Bonifatius’ ideaal

De Friese karmeliet Titus Brandsma (wiens mogelijke heiligverklaring onlangs een stapje dichterbij kwam)  wist de pelgrimages weer nieuw leven in te blazen, vertelt De Hoop. “In 1926 herstartte hij de bedevaarten en in 1934 is door Brandsma en architect H.W. Valk de Bonifatiuskapel gebouwd. Deze werd gebouwd in de traditie van Bonifatius’ ideaal van de verenigde Kerk, maar ook met het oog voor de hedendaagse tijd. De pelgrimskapel was geïnspireerd door de streek en haar kerkhistorie.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Het bouwen aan eenheid is datgene wat de twee mannen gemeen hebben,” vervolgt De Hoop. “Bonifatius bouwde aan fysieke eenheid van de christelijke Kerk en was politiek-maatschappelijk actief. Titus zocht in de 20e eeuw naar de mystieke eenheid van geloof, aanwezig in mensen en de natuur, en realiseerde dit in onderwijs, wetenschap, journalistiek en volksdevotie.”

Europese echtscheidingsprocedure

Ondanks de herstart van pelgrimages sinds 1926 lijkt het ideaal van Bonifatius om de volkeren van Europa in één Kerk te willen samenbrengen ver weg te zijn, zei bisschop Ron van den Hout in zijn preek. Hij vergeleek de huidige Europese situatie met een echtscheidingsprocedure.

“Het huwelijk van Europa en het christendom is in een sleur terecht gekomen. De relatie verloopt moeizaam. De gezamenlijke geschiedenis wordt vooral met een kritisch oog bekeken en de geschiedenis wordt geloochend. In de preambule wil de Europese Unie het christendom niet met name noemen. We zijn in een fase terecht gekomen waarin we er niet meer bij stil staan dat het huwelijk ook veel mooie dingen heeft voortgebracht. Maar zou het toch niet beter zijn om trouw te blijven en te zoeken naar verdieping en een nieuwe diepere eenheid?”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Oecumene

De laatste jaren werd Bonifatius ook samen met protestanten herinnerd. Op zaterdag was er een gezamenlijk cultureel programma en op zondag waren er aparte vieringen, verbonden door een gezamenlijk thema. De processie naar de Bonifatiuskapel liepen ze weer samen. Daar vond dan een oecumenische vesperviering plaats. Vanwege de coronabeperkingen besloot men om dit jaar alleen een katholieke Mis te organiseren.

‘Het gaat er niet om grote dingen te doen’

De Hoop kijkt tevreden terug. “Uit alle hoeken in Nederland waren er mensen aanwezig. Met name mensen van de ridderorde waren hier nog niet eerder geweest. Voor hen was het een ontdekking dat er in het hoge noorden zoveel katholieke traditie te beleven viel. Alles bij elkaar was dit jaar de viering niet groots, maar inhoudelijk wel indrukwekkend. Dat ligt in de lijn van Titus Brandsma die zei: ‘Het gaat er niet om grote dingen te doen. Het komt erop aan om de kleine dingen groot te doen.’”

https://www.kn.nl/donaties/