fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

De Graaf Woutering nieuwe plebaan Roermond

Sanne Gerrits 18 mei 2020
image
Alexander de Graaf Woutering Foto: bisdom Roermond

Roermond heeft een nieuwe deken en plebaan: Alexander de Graaf Woutering is dit weekend door bisschop Harrie Smeets benoemd, meldt het bisdom Roermond. De Graaf Woutering volgt Rob Merkx op, die een nieuwe benoeming in Sittard heeft gekregen.

De 55-jarige priester is geen onbekende in Roermond: hij werd er geboren en groeide er deels op. Na zijn priesterwijding in de Sint-Christoffelkathedraal in 1990 droeg hij zijn eerste Mis op in de Roermondse Munsterkerk.

De Graaf Woutering heeft veel parochies in Noord-Limburg gediend als priester. Ook was hij al een tijdje deken in Horst en Helden.

Specialist ethiek en sociale leer

Daarnaast is De Graaf Woutering sinds 1998 als aalmoezenier van Sociale Werken verbonden aan de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. Vanuit die functie is hij nog steeds betrokken bij de Limburgse Werkgeversvereniging en bij de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging.

De Graaf Woutering is ook bestuurslid van de Stichting Mgr. Schrijnen Huis. In het kader van zijn taak als aalmoezenier studeerde hij in Leuven ethiek en sociale leer van de Kerk. Momenteel doceert hij dit vak aan het grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.

Installatie in kleine kring

Vanwege de coronacrisis zal de installatie in Roermond in kleine kring plaatsvinden. De precieze data van afscheid en ingang van de nieuwe taken zijn om dezelfde reden nog “niet helemaal” bekend, aldus bisdom Roermond.