fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Katholieken en moslims ontmoeten elkaar in de geest van de zalige Charles Deckers

Luuk van den Einden 4 mei 2023
image
De Vlaamse missionaris Charles Deckers zette zich in Algerije in voor de interreligieuze dialoog en stierf de marteldood. In 2018 werd hij zaligverklaard. Foto: Wikimedia Commons - archief familie Deckers

De Vlaamse missionaris Charles Deckers zette zich in Algerije in voor een betere interreligieuze verstandhouding. In zijn voetsporen organiseert het bisdom Antwerpen een ontmoeting tussen katholieken en moslims: “Als we een zaadje van vriendschap kunnen planten, zijn we op de goede weg.”

Op zondag 7 mei nodigt het bisdom Antwerpen katholieken en moslims uit om samen stil te staan bij het leven van de zalige Charles Deckers. De dag bevat onder meer een eucharistieviering, lezingen en mogelijkheden tot gesprekken met mensen van een ander geloof. “Moslims en katholieken krijgen zondag in de kathedraal de kans om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en van elkaar te leren”, vertelt Nathalie Milio, woordvoerder van het bisdom.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Dat doen we aan de hand van gevarieerde activiteiten die de dialoog centraal stellen”, legt ze uit. “Zo treden we op onze bescheiden manier in de voetsporen van Charles Deckers, zijn vredesmissie en zijn rotsvaste geloof in de interreligieuze dialoog.”

Vurig pleitbezorger

Deckers was een van de negentien Algerijnse martelaren die in 2018 zaligverklaard werden. De geboren Antwerpenaar was lid van de witte paters, een op Afrika gerichte missiecongregatie, en vertrok als missionaris in 1949 naar Algerije. Naast zijn strijd voor betere rechten voor vrouwen, raakte hij bekend als een vurig pleitbezorger van een goede verstandhouding tussen christenen en moslims.

“Wij hebben van de witte paters echte waarden meegekregen: eerlijkheid, vrijgevigheid, ijver. Als dat proselitisme is, ben ik ook een proseliet.”
- Salah Selloum

Zelf leerde hij dan ook Arabisch en Berbers en bestudeerde hij de islam. Nadat Algerije onafhankelijk werd van Frankrijk, bleef hij in tegenstelling tot veel andere katholieke missionarissen in het land en nam hij de Algerijnse identiteit aan.

In 1991 brak een burgeroorlog uit tussen de regering en islamitische extremisten. Deckers werd in 1994 door extremisten vermoord. Op 8 december 2018 werd hij met achttien anderen zaligverklaard in de Algerijnse stad Oran.

‘Eerlijkheid, vrijgevigheid, ijver’

In Algerije geldt Deckers nog altijd als een voorbeeldfiguur. Hoogstwaarschijnlijk zal op de ontmoetingsdag in Antwerpen ook de Algerijnse schrijver Salah Selloum, een voormalige leerling van de zalige, aanwezig zijn. “Probeerde Charles moslims te bekeren en deed hij aan proselitisme [opdringerig bekeren, red.]? Zeker niet”, vertelt hij in een documentaire over Deckers.

“Wij hebben van de witte paters echte waarden meegekregen: eerlijkheid, vrijgevigheid, ijver”, vervolgt hij. “Als dat proselitisme is, ben ik ook een proseliet. Ik ben een goede moslim in de maraboetische traditie. Hij was een missionaris in de christelijke traditie. Dat mag geen probleem zijn.”

“Ontmoeting en dialoog over religie- en cultuurgrenzen heen vergroten het wederzijds begrip en komen de interreligieuze verstandhouding altijd ten goede.”
- Nathalie Milio

Het voorbeeld van de zalige pater blijft tot navolging inspireren, vindt ook Milio. “Bovenal geloofde hij sterk in de goede verstandhouding tussen mensen van verschillende culturen en religies. Die overtuiging en dat streven blijven, in het licht van oorlogen en godsdienstconflicten, jammer genoeg niet alleen noodzakelijk maar nog steeds actueel.”

Zaadje planten

“Oprechte, onbevoorrechte ontmoeting en dialoog over religie- en cultuurgrenzen heen vergroten het wederzijds begrip en komen de interreligieuze verstandhouding altijd ten goede”, legt Milio het belang van contact tussen christenen en moslims uit.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Het toont ook aan hoezeer we ondanks verschillen toch ook veel verwachtingen, bekommernissen en liefde voor God delen”, zegt ze. “Het is belangrijk om dat vandaag nog steeds te durven uitspreken. Als we daarmee een zaadje van vrede en vriendschap kunnen planten, zijn we op de goede weg.”

Zie de website van het bisdom voor meer informatie.