fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Nederlandse bisschoppen leven mee ‘met alle mensen die de Notre Dame ter harte gaat’

KN Redactie 16 april 2019
image
CNS photo

De Nederlandse bisschoppen spreken na de verwoestende brand in de Notre Dame de hoop uit dat de kathedraal grotendeels behouden kan worden. “Te midden van alle toeristen is de Notre Dame een teken van het christelijk geloof.”

Mgr. Hans van den Hende reageerde dinsdag met een verklaring waarin hij zegt dat de Nederlandse bisschoppen “meeleven met alle mensen die die deze kerk ter harte gaat.” De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie omschrijft de beelden van de brand, die de hele wereld overgingen, als heftig.

‘Het hart van de katholieke Kerk van Parijs, teken van christelijk geloof’

“Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste plaats het hart van de katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!’”, aldus Van den Hende.

De bisschop van Rotterdam spreekt de hoop uit dat de Notre Dame als kerk grotendeels behouden kan blijven. “Te midden van alle toeristen is de Notre Dame een teken van het christelijk geloof.”

“Dat Maria, aan wie deze kathedraal is gewijd, allen mag bijstaan en troosten in dit moment van schok en verdriet”
- Verklaring bisdom Haarlem-Amsterdam

‘Een icoon voor de stad Parijs en voor Frankrijk’

Ook afzonderlijke bisschoppen reageerden op het incident. Bisschop Jos Punt en bisschop-coadjutor Jan Hendriks zijn geschokt door de enorme brand. “Een eeuwenoud Godshuis waar zovelen zich in al in eeuwen mee verbonden voelen en jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. Een icoon voor de stad Parijs en voor Frankrijk.”

“Onze gedachten en gebeden zijn bij de aartsbisschop van Parijs Mgr. Michel Aupedit, de gelovigen van het aartsbisdom en allen die zich verbonden voelen met deze kerk. Dat Maria, aan wie deze kathedraal is gewijd, allen mag bijstaan en troosten in dit moment van schok en verdriet”, aldus de verklaring van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bisschop Gerard de Korte bad dinsdagochtend in de eucharistieviering in de Bossche Sint-Janskathedraal voor alle Fransen die bedroefd zijn om de verwoestende brand in de Notre Dame van Parijs, meldt het bisdom Den Bosch.

“Gelovig of niet, iedereen is getroffen door wat hier gebeurd is”
- Kardinaal Jozef de Kesel

Klokken Brusselse kathedraal geluid als teken van medeleven

Ook de Belgische kardinaal Jozef de Kesel bood dinsdag zijn medeleven aan de Parijse aartsbisschop Aupetit aan. “Het is met groot verdriet dat we het nieuws vernomen hebben wat er met uw kathedraal, de Notre Dame, is gebeurd. Bij het horen van het nieuws hebben de klokken van de kathedraal in Brussel onmiddellijk geluid ten teken van medeleven”, schrijft de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

“Pas nu beseffen we, meer dan ooit, wat de Notre Dame betekent, niet alleen voor u en voor de kerkgemeenschap, niet alleen voor de stad Parijs, maar ook voor heel Frankrijk en zelfs voor heel de wereld. Gelovig of niet, iedereen is getroffen door wat hier gebeurd is”, aldus De Kesel.