<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Nederlandse en Vlaamse franciscanen zijn gefuseerd

Selinde van Dijk-Kroesbergen 17 mei 2022
image
De deelnemers aan het eerste gezamenlijke kapittel van de Vlaamse en Nederlandse franciscanen. Foto: franciscanen.nl

De fusie van de Nederlandse en Vlaamse minderbroeders is sinds maandagmiddag een feit. De algemeen overste van de franciscanen las op het eerste gezamenlijke Vlaams-Nederlandse kapittel in Nieuwkuijk het decreet voor, waarmee de Vlaamse custodie en de Nederlandse provincie officieel één provincie zijn geworden.

De nieuwe provincie bestaat uit tien gemeenschappen waar in totaal 95 broeders leven. Drie gemeenschappen zijn in Vlaanderen gevestigd, de andere zeven in Nederland.

Oplopende leeftijden

Al negen jaar geleden werden de Vlaamse broeders een custodie van de Nederlandse provincie. Zaken als de vorming van nieuwe broeders gebeurden sindsdien in Nederland, maar verder functioneerden ze nog redelijk zelfstandig.

Vanwege oplopende leeftijden werden andere taken ook steeds lastiger. Daarom werden drie jaar geleden de plannen gesmeed om volledig samen te gaan.

Eigenheid

Algemeen overste Massimo Fusarelli en diens assistent Albert Schmucki waren speciaal voor deze gelegenheid naar de Lage Landen gekomen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De algemeen overste sprak over de verschillen in taal en cultuur en vroeg de broeders om met geduld en respect met elkaar om te gaan. De grote uitdaging voor de komende jaren is dat de broeders naar elkaar moeten toegroeien, zonder dat ze hun eigenheid verliezen, zei hij.

Ook zei hij dat er geen blauwdruk bestaat voor een fusie als deze, maar dat de aandacht “eerst naar het evangelisch leven moet uitgaan, de vorm en structuur volgen vanzelf”.

Nieuwe structuren

Fusarelli moedigde de broeders ook aan om naar nieuwe structuren te zoeken. Een krimpende gemeenschap kan niet alles meer doen, zei hij. Broeders zullen moeten zoeken naar wegen om een persoonlijk getuigenis af te leggen in de manier waarop zij met mensen, en in het bijzonder met de armen, omgaan.

Zo ziet hij de meer lokale samenwerking met zusters clarissen en franciscaanse leken als een kans om met mensen in een geseculariseerde wereld op weg te gaan.

Martelaren van Gorcum

De nieuwe provincie draagt de naam van de heilige Martelaren van Gorcum. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat een groep van negentien religieuzen door de Watergeuzen werd gedood. Onder de vermoorde geestelijken waren elf franciscanen, die uit Vlaanderen en Nederland kwamen.

Bron: franciscanen.nl

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.