<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Parochiepenning voor KN-oudgediende Joris Schröder

KN Redactie 9 april 2019
image
Mgr. Joris Schröder (Foto: KN - Jan Peeters)

Bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum heeft emeritus vicaris-generaal – en sinds jaar en dag KN-medewerker – Joris Schröder onlangs de Parochiepenning in ontvangst genomen. De kerkbesturen van de parochie H. Maria & H. Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch verleenden hem deze onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor zowel parochie als bisdom.

Joris Schröder (1941) studeerde theologie, psychologie en geschiedenis. Op 2 april 1969 werd hij tot priester gewijd. Hij werkte als godsdienstleraar en moderator aan het Jeroen Bosch College. Van 1986 tot 2008 was hij vicaris-generaal van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Ook is hij waarnemend plebaan van de Sint-Janskathedraal geweest, en was hij sinds de oprichting in 1987 vele jaren studieleider, docent en spirituaal van het seminarie Sint-Janscentrum in Den Bosch. In 2008 werd hij door paus Benedictus XVI benoemd tot ereprelaat van de paus.

Ook is Schröder al vanaf de prille begindagen betrokken bij Katholiek Nieuwsblad, aanvankelijk als redacteur, later als vaste columnist. Tegenwoordig schrijft hij een tweewekelijkse overweging in KN, naast regelmatige boekrecensies en geestelijke beschouwingen.