fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Pastoor Michel Hagen nieuwe plebaan kathedraal Rotterdam

Sanne Gerrits 5 december 2019
image
Pastoor Michel Hagen (Foto: KN - Jan Peeters)

De kathedraal van Rotterdam krijgt een nieuwe plebaan. Pastoor Michel Hagen volgt de in mei plots overleden plebaan Chris Bergs op.

Met deze benoeming krijgt de Heilige Laurentius en Elisabethkathedraal weer een plebaan, na een half jaar gemis. Plebaan Christoffel Nicolaas Bergs (1952-2019) overleed dit jaar plotseling in de nacht van 17 mei. Hij was van 2002 tot 2019 plebaan van de kathedraal.

Belangrijke vacature

R. Peeters, hoofd personeelszaken, schrijft namens het bisdom Rotterdam in een brief aan alle parochianen, gedateerd op 29 november: “Door het plotseling overlijden van plebaan Chris Bergs zag de bisschop zich gesteld voor de invulling van een belangrijke vacature. Ik mag U hieromtrent goed nieuws melden.”

Op Twitter schreef de Rotterdamse kathedraal in een bericht van 3 december:

Pastoor Michel Hagen is nu nog pastoor van de parochie Heilige Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Hij wordt per 1 juni 2020 benoemd tot lid van het pastoraal team van parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever. “Als zodanig wordt hij tevens plebaan van de kathedrale kerk,” zo schrijft het bisdom.

KN-columnist

Michel Hagen is geboren op 6 augustus 1952 en werd priester gewijd op 25 mei 1991. Hij heeft al kennis gemaakt met het nieuwe pastorale team en een delegatie van de parochiebesturen en verheugt zich volgens het bisdom om te beginnen. Ook hebben het pastorale team en de parochiebesturen hun vertrouwen in Hagen uitgesproken.

De Heilige Augustinusparochie liet op 3 december op hun Facebookpagina weten, de pastoor te zullen gaan missen, met een icoon van gevouwen handen er aan toegevoegd, als teken dat ze voor hem zullen bidden.

Pastoor Michel Hagen is naast pastoor ook spirituaal aan priesteropleiding Vronesteyn van het bisdom Rotterdam en columnist van Katholiek Nieuwsblad.