fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Weinig veranderingen in kerkelijk protocol, werkgeversverklaring voor avondklok

KN Redactie 25 januari 2021
image
Foto: CNS photo - Paul Haring

De Nederlandse kerkprovincie gaat met het oog op de avondklok via bisdommen werkgeversverklaringen verstrekken aan pastorale beroepskrachten. Daarmee kunnen zij in dringende gevallen toch naar buiten voor pastorale verzorging van gelovigen.

De werkgeversverklaring is beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)er en geestelijke verzorgers met een zending van de bisschop, meldt de kerkprovincie. Indien dringend noodzakelijk mogen zij zich tijdens de avondklok toch naar buiten begeven, bijvoorbeeld voor het toedienen van de laatste sacramenten aan een stervende.

Eigen Verklaring

De verklaringen voldoen volgens de kerkprovincie aan de door de overheid gestelde voorwaarden en worden verstrekt via de bisdommen. Daarnaast dienen pastorale beroepskrachten ook de zogenaamde Eigen Verklaring Avondklok bij zich toe hebben, die via de site rijksoverheid.nl beschikbaar is.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De bisschoppen hebben, gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie, ook besloten om het kerkelijke coronaprotocol licht aan te passen. Zo vragen zij om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum.

Samenzang en uitvaarten

Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden, aldus de bisschoppen. Samenzang door gelovigen tijdens vieringen blijft niet toegestaan.

De kerkprovincie wijst ook op de nieuwe regels die betrekking hebben op uitvaarten. Met ingang van 25 januari kunnen volgens de overheid maximaal vijftig personen aanwezig zijn bij een (kerkelijke) uitvaart.

Kerkelijk protocol

Verder is voor alle vieringen het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van kracht, met de eerder daarop gemaakte aanvullingen. Dat protocol is te lezen op rkkerk.nl.

Het kabinet heeft met ingang van zaterdag een avondklok ingesteld, die dagelijks tussen 21.00 en 4.30 uur van kracht is.

https://www.kn.nl/abonnementen/