fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Meer dan de helft van de Nederlanders is niet religieus

KN Redactie 22 oktober 2018
image
In 2017 gelooft minder dan de helft van de Nederlanders. (Foto: KN - Jan Peeters)

Voor het eerst noemt meer dan de helft van de Nederlanders zich niet gelovig: uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2017 nog maar 49% van de ondervraagden zichzelf tot een religieuze groepering rekent. In 2016 was dat precies de helft; in 2012 noemde nog 54% van de Nederlanders zich gelovig.

Het CBS deed ook onderzoek naar de religies die Nederlanders boven de vijftien jaar aanhangen. De katholieken zijn met 24% nog altijd de grootste groep gelovigen. 15% is protestants: 6% gaf aan Nederlands-hervormd te zijn, 3% is gereformeerd en 6% behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Verder gaf 5% aan moslim te zijn en behoorde 6% van de ondervraagden tot een andere religie, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Langzame daling kerkgang

De daling van de kerkgang gaat de laatste jaren niet meer zo snel. Het CBS meldt dat in 2017 16% van de Nederlanders minstens één keer per maand een religieuze dienst bezoekt. Vijf jaar eerder was dat 17%.

Ter vergelijking: in 1971 woonde 37% van de bevolking minstens één keer per maand een religieuze dienst bij. De daling tussen 2012 en 2017 wordt enkel door de katholieken veroorzaakt; bij de protestanten en de moslims is het bezoek aan kerk of moskee niet afgenomen.

In 2017 ging 10% van de Nederlanders iedere week naar een dienst. 3% ging twee of drie keer per maand en eenzelfde percentage ging één keer per maand. 7% ging minder dan één keer per maand. 78% van de ondervraagden zei zelden of nooit een dienst te bezoeken.

Mannen en vrouwen, oud en jong

Van de mannen noemde 46% zich gelovig in 2017; bij de vrouwen was dat 52%. Vrouwen zijn niet alleen vaker gelovig, ze gaan ook vaker naar de kerk: 17% tegenover 14% bij de mannen. Ook tussen ouderen en jongeren zijn grote verschillen te zien: van de jongeren (18 tot 25) noemde een derde zich religieus en ging 13% minstens één keer per maand naar de kerk. 71% van de 75-plussers is gelovig, 34% gaat regelmatig naar de kerk.

Hoog- en laagopgeleiden

Ook tussen hoog- en laagopgeleiden noemt het CBS grote verschillen. Van de mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd is 64% religieus en kerkt 20% regelmatig. Bij de academici is dat slechts 37% en 12%.


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21