<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Mgr. Punt reikt scheidend perschef Wim Peeters de Bavopenning uit

KN Redactie 13 februari 2016
image

Mgr. Punt heeft zijn perschef Wim Peeters de Bavopenning uitgereikt.

Deze penning is ingesteld door het bisdom Haarlem-Amsterdam om mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom te danken voor hun inzet. Dit gebeurde op de receptie waarmee Wim Peeters vrijdagmiddag 12 februari in het bisschoppelijk paleis op de Nieuwe Gracht in Haarlem afscheid nam wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voordat hij in 1998 perschef werd bij toenmalig bisschop mgr. Bomers, was Wim Peeters adjunct-hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad.

Paus

Mgr. Punt sprak zijn scheidende perschef hartelijk doe en haalde herinneringen op aan de gezamenlijke reizen. Ook herinnerde hij eraan hoe de paus hen ooit vanuit de verte joviaal toewuifde (reactie Peeters: snel, waar is mijn camera?). De receptie van de scheidende perschef werd druk bezocht. Mede omdat Peeters de laatste jaren lijdt aan een ziekte die hem het werken belet, namen velen de gelegenheid de baat hem de hand te drukken. “We betreuren zijn ziekte en vertrek”, schrijft hulpbisschop mgr. Jan Hendriks op zijn eigen blog, “want Wim is een hartelijke, erudiete, gelovige en humoristische man, kortom: een echte katholiek!”