fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Duitse religieuzen onderzoeken historisch seksueel misbruik binnen gelederen

KNA 27 augustus 2020
image
Een Duitse vrouw protesteert tegen het verdoezelen van misbruik binnen de Kerk Foto: CNS photo - Harald Oppitz, KNA

Zeker 654 leden van Duitse religieuze ordes zijn in de afgelopen decennia beschuldigd van seksueel misbruik. Tenminste 1412 kinderen waren hier het slachtoffer van.

Dat blijkt uit een enquête onder kloosterordes, die de Duitse koepelorganisatie van religieuzen afgelopen woensdag publiceerde. Tachtig procent van de daders bleken mannen.

Falen

Volgens de voorzitter van de Duitse Conferentie van Katholieke Oversten (DOK), Katharina Kluitmann, zijn er waarschijnlijk meer zaken die nooit gemeld zijn. De franciscaanse zuster zegt dat de slachtoffers veel pijn is toegebracht door de manier waarop zij werden behandeld door leiders en leden van de gemeenschappen. “Wij voelen de diepste spijt en erkennen ons falen nog eens”, sprak ze.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Onderzoek

In 2019 verstuurde de DOK de vragenlijst aan alle oversten van ordes, ongeveer driekwart reageerde (291 van de 392). Zo’n 100 ordes gaven aan te maken te hebben gehad met beschuldigingen van seksueel misbruik, sommige 10 gevallen, andere meer dan 100. Meer dan 80% van de beschuldigden is reeds overleden. Naast de 654 beschuldigde broeders of zusters kregen 58 personeelsleden van religieuze instellingen met aanklachten van doen.

Volgens Kluitmann is het onderzoek een vervolgstap in het onderzoeken van het misbruik binnen religieuze ordes. Zij voegt eraan toe dat het onderzoek niet wetenschappelijk van opzet is, omdat het DOK daarvoor de middelen en mankracht niet heeft. Daarom kan het niet vergeleken worden met eerder grondiger onderzoek dat de Duitse bisschoppenconferentie had uitgevoerd.

Compensatie

De Duitse bisschoppen vonden in 2018 dat tussen 1946 en 2014 tenminste 1670 geestelijken werden beschuldigd door tenminste 3677 slachtoffers van seksueel misbruik. De bisschoppen hebben in het voorjaar het plan opgevat om de slachtoffers financieel te compenseren voor het aangedane leed. Per geval zou het gaan om 5000-50.000 euro. De religieuzen zoeken naar een gelijksoortig systeem.

Ook de Duitse bisschoppen pleiten in een reactie op het DOK-onderzoek voor een gemeenschappelijke en transparante aanpak door bisdommen en religieuze ordes. Slachtoffers willen “een uniforme afhandeling van deze kwesties”, zo zei de woordvoerder over misbruikkwesties voor de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Stephan Ackermann.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Kritiek van slachtoffers

Voor Matthias Katsch, woordvoerder van een Duitse slachtoffervereniging, gaat het allemaal veel te langzaam. Hij wil een volledige ontsluiting van alle archieven, zodat het Openbaar Ministerie onderzoek kan doen naar de vermeende strafbare feiten. “En de compensatie mag onder geen geding onthouden worden aan de slachtoffers ten gunste van de religieuze ordes”, benadrukte Katsch.

Ook andere critici beschuldigen de ordes van het vertragen van een transparante beoordeling van gevallen van misbruik. In tegenstelling tot de 27 bisdommen in Duitsland, zijn er binnen de religieuze ordes en congregaties grote verschillen in structuur en verantwoordelijkheid. Bijkomend probleem is dat veel ordes internationaal zijn en in sommige gevallen van buiten Duitsland geleid worden. Ook zijn sommige ordes inmiddels zo klein dat ze amper nog vergoedingen kunnen betalen.