fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Een fonds voor arme landen en meer samenwerking: nieuwe plannen Vaticaanse misbruikcommissie

Selinde van Dijk-Kroesbergen 9 mei 2023
image
Kardinaal Seán O'Malley, voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen, spreekt paus Franciscus toe tijdens de audiëntie met commissieleden op 5 mei. De commissie presenteerde nieuwe plannen om seksueel misbruik aan te pakken en te voorkomen. Foto: CNS - Vatican Media

De Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen maakte maandag haar nieuwe beleidsplannen bekend. Met een heel pakket aan nieuwe of aangescherpte maatregelen hoopt de commissie seksueel misbruik in de Kerk verder aan te pakken.

De plannen werden na de plenaire vergadering van 3 tot 6 mei in Rome in een persbericht bekendgemaakt. Volgens de voorzitter van de commissie, kardinaal Sean O’Malley, heeft de paus “veel van ons gevraagd, maar we zijn allemaal toegewijd om dit te laten werken”.

Fonds voor arme slachtoffers

Misschien wel de meest opvallende maatregel is de oprichting van een fonds voor hulp aan misbruikslachtoffers in armere landen, met name in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Veel van deze slachtoffers hebben niet de middelen om aangifte te doen en krijgen geen hulp of compensatie.

Een andere belangrijke wijziging is dat de rapportage in het jaarverslag systematischer en transparanter wordt, iets waar paus Franciscus om gevraagd had. Er verschijnt binnenkort een soort ‘auditsysteem’ voor het waarborgen van beleid en procedures in de Kerk.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Met dit auditsysteem zullen de richtlijnen worden geëvalueerd. Ook geeft dat ruimte om voorstellen aan de paus te doen over hoe mazen in het beleid kunnen worden aangepakt.

Nieuwe richtlijnen

Verder ligt er een voorstel om de richtlijnen van de Kerk voor de aanpak van seksueel misbruik door geestelijken te actualiseren. De betreffende richtlijnen zijn in 2011 uitgegeven door de toenmalige Congregatie voor de Geloofsleer.

image
De Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen met paus Franciscus. Foto: CNS - Vatican Media

In plaats daarvan komt er een nieuw raamwerk voor universele richtlijnen. Dit raamwerk zal vanaf 31 mei beschikbaar zijn en wordt voorgelegd aan kerkleiders, slachtoffergroepen en belanghebbenden. Na de commentaarperiode zullen de nieuwe richtlijnen definitief gemaakt worden.

Samenwerking

Tijdens de plenaire vergadering heeft de commissie ook een partnerschapsovereenkomst beoordeeld die zij sinds december 2022 heeft met de GHR Foundation. De GHR Foundation, een in de VS gevestigde katholieke filantropische organisatie, levert “regionale veiligheidsadviseurs” aan de commissie, aldus het persbericht.

https://www.kn.nl/donaties/

Een andere samenwerkingsovereenkomst is er een die op 21 april is ondertekend met het Dicasterie voor Evangelisatie. Het beoogt de doelen van bescherming te bevorderen door het werk van die Vaticaanse dienst, die toezicht houdt op de Kerk in meer dan de helft van de wereld.

Vijfjarenplan

Tot slot werd een vijfjarenplan met doelstellingen, streefcijfers en prestatie-indicatoren om “de voortgang te meten en verantwoording af te leggen aan belanghebbenden” door de commissie goedgekeurd.

De Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen werd in 2014 opgericht en ondergebracht bij het Dicasterie voor de Geloofsleer. De commissie bestaat uit twintig leden. In de loop der jaren waren er wat wisselingen. Onlangs stapte de bekende jezuïet en misbruikbestrijder Hans Zollner nog op.  Sinds november 2022 zijn er in de commissie tien nieuwkomers.