fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Europees hof: misbruikslachtoffers kunnen Heilige Stoel niet aanklagen

Selinde van Dijk-Kroesbergen 14 oktober 2021
image
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Foto: CNS Photo -Vincent Kessler, Reuters

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dinsdag geoordeeld dat de Heilige Stoel niet voor een buiten Vaticaanstad zetelende rechter kan worden gebracht in verband met misbruik door geestelijken. Buitenlandse rechters hebben geen jurisdictie over de soevereine entiteit, aldus het Hof.

Een groep van 24 misbruikslachtoffers uit Nederland, België en Frankrijk wilden de Heilige Stoel, enkele Belgische bisschoppen en twee religieuze ordes aanklagen voor “de structureel gebrekkige manier waarop de Kerk had gehandeld in het bekende probleem van seksueel misbruik”.

De slachtoffers zijn tijdens hun kindertijd seksueel misbruikt door priesters en leden van religieuze ordes. Ze wilden de beklaagden hoofdelijk aansprakelijk stellen voor hun lijden en ieder eiste een schadevergoeding van ongeveer tienduizend euro.

Immuniteit

De rechtbank in Gent – en later het Belgisch hof van beroep – oordeelden eerder al dat de Belgische rechtbanken geen jurisdictie (rechtsmacht) hadden over de Heilige Stoel, omdat het – evenals andere landen – soevereine immuniteit geniet.

Ook zei het hof van beroep destijds dat het wangedrag van de Belgische bisschoppen niet aan de Heilige Stoel kon worden toegeschreven, aangezien de paus niet “de opdrachtgever was in relatie tot de bisschoppen” en het vermeende wangedrag van de Heilige Stoel in Rome en niet in België werd begaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het EHRM, dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens interpreteert, stelde op 12 oktober de Belgische rechtbanken in het gelijk. Hun besluiten stroken met het internationaal recht en zijn daarom legitiem.

Van de zeven rechters stemden er zes rechters tegen het verzoek van de slachtoffers. Eén rechter was het niet eens met de redenering van de Belgische rechtbanken en voerde aan dat, aangezien de paus bisschoppen benoemt, hij enige verantwoordelijkheid draagt voor hun daden.

Hoger beroep

De slachtoffers kunnen nog in hoger beroep. Ze hebben nog drie maanden de tijd om de zaak door de Grote Kamer van het Hof te laten onderzoeken. Een panel van vijf rechters zal dan beslissen of de zaak in behandeling wordt genomen. Als de Grote Kamer heeft gevonnist, is de uitspraak definitief.

Bronnen: Catholic News Agency, Catholic News Service

https://www.kn.nl/donaties/