<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Franse bisschoppen presenteren hervormingsmaatregelen

Selinde van Dijk-Kroesbergen 9 november 2021
image
Gelovigen in de kathedraal van Nice. Met een nieuw pakket aan maatregelen willen de Franse bisschoppen een antwoord bieden op de recente misbruikschandalen. Foto: CNS Photo - Eric Gaillard, Reuters

De Franse bisschoppen hebben maandag nieuwe maatregelen aangekondigd om seksueel misbruik door de katholieke Kerk tegen te gaan. Ze willen hiermee “een pad van erkenning en herstel inleiden, waardoor de slachtoffers de mogelijkheid krijgen van bemiddeling en compensatie”.

Aanleiding voor de nieuwe maatregelen was het schokkende rapport van een onafhankelijke commissie in oktober waaruit blijkt dat sinds de jaren vijftig naar schatting meer dan 330.000 kinderen zijn misbruikt door katholieke geestelijken en leken.

Week in Lourdes

De bisschoppen werkten aan een pakket van maatregelen tijdens de plenaire vergadering van de bisschoppen die van 2 tot 8 november in het heiligdom van Lourdes werd plaatsvond. Tijdens deze week vertelden meerdere slachtoffers van misbruik hun verhaal aan de bisschoppen.

Zaterdag werd een stenen beeld van een huilend kind onder een kathedraalgewelf onthuld, terwijl de bisschoppen knielden in een daad van boete.

Aan het einde van de week werd een pakket van 26 nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze moeten voortbouwen op de elf maatregelen die de bisschoppen al eerder in maart hadden aangekondigd.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Alle resoluties waarover we hebben gestemd, vormen een uitgebreid programma voor de vernieuwing van onze bestuurspraktijken op het niveau van de bisdommen en op het niveau van de Kerk in Frankrijk”, zei de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie – aartsbisschop Éric de Moulins-Beaufort – in een toespraak op 8 november die live op de Franse televisie werd uitgezonden.

Slachtoffers

Zo zal er een nieuwe nationale onafhankelijke commissie onder leiding van een vooraanstaand juridisch expert op het gebied van kinderwelzijn zich buigen over de schadeclaims. De compensatiebetalingen aan slachtoffers zullen onder andere worden gefinancierd door de verkoop van onroerend goed en roerende goederen van sommige bisdommen.

Ook zal voortaan op de derde zondag van de vastentijd in Frankrijk worden gebeden voor slachtoffers van “geweld, aanranding en machts- en gewetensmisbruik binnen de Kerk”.

Controle en preventie

De bisschoppen kondigden aan dat ze een nationale canonieke strafrechtbank in zullen stellen. Verder nemen ze vooral preventieve maatregelen en maatregelen om een cultuur van wegkijken te voorkomen.

Zo komt er een externe audit voor teams voor slachtofferhulp. Iedereen die met minderjarigen werkt, zal gecontroleerd worden of hij of zij een strafblad heeft. Verder zal er een handvest van goed gedrag en een “nationaal archief van preventieve maatregelen” worden opgericht voor bisdommen, bewegingen en gemeenschappen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ook gaan de bisschoppen leerstellige kwesties onderzoeken die in het misbruikrapport naar voren worden gebracht, waaronder seksuele moraliteit, antropologie, het priesterambt en machtsvraagstukken.

Vrouwen en leken

De bisschoppen willen in de toekomst de rol van leken en vrouwen versterken. In seminarieraden zal voortaan minstens één vrouw met stemrecht zitten.

Leken zullen zitting hebben in alle commissies en raden van bisschoppenconferenties. Daarbij zullen leken werkgroepen leiden over priestervorming, betrokkenheid van leken, kerkbestuur en andere hervormingsgebieden die in het rapport worden aanbevolen.

Erkenning

Aartsbisschop Moulins-Beaufort zei in zijn toespraak dat de bisschoppen de “institutionele verantwoordelijkheid” van de Kerk hadden erkend en daarom hadden besloten om deze hervormingen door te voeren.

“We deden het vooral omdat we Gods blik op ons voelden, omdat we walging en angst in ons voelden opkomen toen we ons realiseerden wat zoveel mensen hadden meegemaakt en nog steeds ondervinden in termen van lijden, terwijl ze het recht hadden om het licht, de troost, en de hoop van God te ontvangen,” zei de aartsbisschop.

Hulp paus

De bisschoppen vroegen paus Franciscus ook om hulp door een “bezoekteam” te sturen om de missie van de bisschoppen te evalueren.

“Terwijl jullie de storm van schaamte en tragedie over het misbruik van minderjarigen in de Kerk doorstaan, moedig ik jullie aan om jullie last met geloof en hoop te dragen, en ik draag het met jullie mee”, schreef paus Franciscus in de brief die op 3 november werd gepubliceerd.

“Ik ben er zeker van dat jullie samen, en onder leiding van de Heilige Geest, manieren zullen vinden om de slachtoffers te eren en te troosten; om alle gelovigen aan te sporen tot boetedoening en bekering van het hart; om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om van de Kerk een veilig huis voor iedereen te maken; zorg te dragen voor het gewonde en belasterde volk van God; en ten slotte de missie met vreugde op te nemen en resoluut naar de toekomst te kijken.”

Bronnen: Catholic News Agency en Catholic News Service

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.