<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Keuls misbruikrapport pleit Woelki vrij; twee bisschoppen ruimen het veld

Anton de Wit 18 maart 2021
image
Hulpbisschop Dominik Schwaderlapp stapt op, vanwege beschuldigingen van verdoezeling. Foto: CNS photo - Harald Oppitz, KNA

Het langverwachte rapport over de afhandeling van misbruikzaken in het aartsbisdom Keulen, is vanmiddag gepresenteerd. Kardinaal Woelki wordt door de onderzoekers vrijgepleit. Wel waren er aantijgingen tegen meerdere andere hooggeplaatste functionarissen, onder wie hulpbisschop Dominik Schwaderlapp en de Hamburgse aartsbisschop Stefan Heβe. Beiden hebben inmiddels hun ontslag aangeboden aan de paus.

Het rapport dat onder leiding van strafrechtdeskundige Björn Gercke werd opgesteld, onderzocht het optreden van het aartsbisdom Keulen in misbruikzaken tussen 1975 en 2018. Gercke turfde 75 gevallen van plichtsverzuim van acht verantwoordelijken binnen het aartsbisdom. Sommigen van hen zijn reeds overleden, zoals kardinaal Meisner, die van de meeste plichtschendingen wordt beschuldigd.

Verdoezeling

Maar ook nog levende, en nog in functie zijnde geestelijken werden beschuldigd. Zoals Dominik Schwaderlapp (53), nu hulpbisschop, maar eerder lange tijd vicaris-generaal. Hij gold als de vertrouweling van kardinaal Meisner. Hij zou meerdere gevallen van seksueel misbruik door geestelijken verdoezeld hebben, en misbruikplegers hebben herplaatst.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Schwaderlapp heeft direct het boetekleed aangetrokken en in een persoonlijke verklaring zijn excuses aangeboden aan slachtoffers en schaamte uitgesproken. Hij sprak daarbij van een “falen als priester en mens”. De hulpbisschop heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus, nadat hij van zijn taken was ontheven door kardinaal Rainer Maria Woelki.

Nog meer ontslagen

Woelki heeft ook onmiddellijk het hoofd van de Keulse kerkelijke rechtbank, Günter Assenmacher, uit zijn functie gezet omdat hij in twee gevallen onjuiste juridische informatie had verstrekt. De voormalige vicaris-generaal Norbert Feldhoff, ook beschuldigd van plichtsverzuim, heeft zelf zijn conclusie getrokken en heeft zich teruggetrokken uit zijn huidige positie in de priesterraad van het aartsbisdom.

De veel bekritiseerde kardinaal Woelki zelf – die eerder aangaf desnoods ook zijn conclusies te trekken uit het rapport – blijft dus buiten schot. Gercke vond geen gevallen van plichtsverzuim die hem aan te rekenen zijn.

Aartsbisschop Hamburg ook afgetreden

Wel is het rapport zeer kritisch op Stefan Heβe, nu aartsbisschop van Hamburg, maar eerder hoofd personeelszaken in Keulen. Tegen hem werden 11 beschuldigingen van plichtsverzuim bekend. Hij zou onder meer opzettelijk hebben nagelaten een schriftelijk verslag te maken van een gesprek met een beschuldigde priester, zodat het niet door justitie als bewijsmateriaal geconfisqueerd kon worden.

image
Aartsbisschop Stefan Heβe. Foto: CNS photo - Matthias Greve, KNA

Zojuist werd bekend dat ook Heβe zijn conclusies heeft getrokken uit het rapport en zijn ontslag heeft aangeboden aan paus Franciscus. In een verklaring zei hij te hopen hiermee de “schade aan het ambt van de aartsbisschop en het aartsbisdom Hamburg” te beperken, maar hij houdt ook vol dat hij altijd “naar beste weten en geweten” heeft gehandeld.

(Bronnen: KNA, Katholisch.de, Aartsbisdom Keulen)

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.