fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Misbruikrapport Illinois: veel meer slachtoffers dan eerder bekend, maar biedt volgens kardinaal weinig nieuws

Luuk van den Einden 26 mei 2023
image
Procureur-generaal Kwame Raoul bij de presentatie van het rapport. Foto: OSV News - Twitter

In de Amerikaanse staat Illinois zijn in tientallen jaren tijd bijna tweeduizend minderjarigen misbruikt door geestelijken, blijkt uit nieuw onderzoek. “Net als elk instituut moet de katholieke Kerk ter verantwoording worden geroepen wanneer zij het vertrouwen van het publiek beschaamt.”

Procureur-generaal Kwame Raoul maakte de cijfers bekend tijdens een persconferentie op 23 mei. Daar werd het 700 pagina’s tellende rapport gepresenteerd dat is geschreven naar aanleiding van een meerjarig onderzoek dat in 2018 werd gestart.

451 vermoedelijke daders

Vóór dit onderzoek vermeldden de bisdommen van Illinois slechts 103 geestelijken tegen wie een geloofwaardige beschuldiging van misbruik geuit was, maar volgens het nieuwe onderzoek zou het om 451 vermoedelijke daders gaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Volgens het kantoor van Raoul hebben advocaten en onderzoekers “meer dan 100.000 pagina’s uit de diocesane archieven bekeken en meer dan 600 vertrouwelijke berichten ontvangen van overlevenden via e-mails, brieven, interviews en telefoongesprekken”.

‘Ter verantwoording geroepen’

“Ik ben opgevoed binnen de Kerk en heb mijn kinderen naar katholieke scholen gestuurd. Ik geloof dat de Kerk belangrijk werk doet om kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen,” verklaarde Raoul op 23 mei. “Maar net als elk instituut moet de katholieke Kerk ter verantwoording worden geroepen wanneer zij het vertrouwen van het publiek beschaamt.”

Hij voegde eraan toe dat hoewel “deze daders misschien nooit voor de rechter ter verantwoording zullen worden geroepen”, hun vermelding in het rapport “een publieke verantwoording en een zekere mate van genezing zou bieden aan overlevenden die lang in stilte hebben geleden”.

Weinig nieuws

Volgens kardinaal Blase Cupich van Chicago wijst het rapport op weinig nieuws. Hij laat in een verklaring weten dat aartsbisschoppelijke functionarissen “het rapport niet in detail hebben bestudeerd, maar zich zorgen maken over gegevens die verkeerd begrepen zouden kunnen worden of op een manier worden gepresenteerd die misleidend zou kunnen zijn”.

Volgens hem weten de kerkfunctionarissen onder meer dat de 451 geestelijken die in het rapport worden genoemd reeds bekend zijn. “Allen werden gemeld aan de burgerlijke autoriteiten”, benadrukt hij. Sinds 2002 zou niet een van deze priesters geheim gehouden zijn.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“We moeten allereerst denken aan de overlevenden van seksueel misbruik die de last van deze misdaden dragen”, aldus kardinaal Cupich. “Namens het aartsbisdom bied ik mijn verontschuldigingen aan aan allen die als kind seksueel misbruikt zijn door geestelijken. Overlevenden zullen voor altijd in onze gebeden zijn”. Daarnaast benadrukt hij dat de bisdommen zich voortdurend inzetten om “misbruik uit te roeien en slachtoffers genezing te bieden”.