fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Ook de Zwitserse bisschoppen laten misbruikonderzoek uitvoeren

KN Redactie 9 december 2021
image
De abdij van Einsiedeln in Zwitserland, waar in de jaren zeventig van de vorige eeuw verschillende misbruikgevallen hebben plaatsgevonden. Foto: CNS photo - Christian Hartmann, Reuters

De Zwitserse bisschoppenconferentie gaat een onafhankelijke commissie instellen die onderzoek moet doen naar historische misbruikzaken binnen de Zwitserse Kerk. De bisschoppen vinden dat zij dat “aan de slachtoffers verschuldigd zijn.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Zürich in opdracht van de Zwitserse bisschoppenconferentie, religieuze ordes en lekenorganisaties. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar gevallen van seksueel misbruik binnen de Zwitserse Kerk tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw. De onderzoekers zullen zich op alle vormen van seksuele misdrijven richten en daarbij beginnen met pedofiliegevallen binnen de bisdommen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Veel mensen hebben ernstig geleden onder seksueel misbruik in de katholieke Kerk van Zwitserland”, laten de bisschoppen in een persbericht weten. “Een wetenschappelijk onderzoek naar deze zaken is een plicht die we in de eerste plaats de slachtoffers verschuldigd zijn. Daarnaast willen we ook lessen trekken uit het verleden voor de toekomst.”

Onafhankelijkheid essentieel

Een speciale onderzoekscommissie, door vrouwen geleid, is op poten gezet door de Zwitserse Geschiedenissociëteit om het wetenschappelijke niveau en de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. De bisschoppen en religieuzen vinden onafhankelijkheid essentieel “om te verzekeren dat het onderzoek recht doet aan de slachtoffers.” Ook moet de studie volgens hen “aantonen dat er in de toekomst wel naar hun stemmen geluisterd wordt.”

Verder laten de bisschoppen weten dat de media en het publiek pas geïnformeerd zullen worden over het onderzoek wanneer de uitslag bekend is, om zo de onafhankelijkheid te waarborgen en inmenging te voorkomen.

Een eindverslag zal in het Duits, het Frans en het Italiaans – de drie officiële talen van Zwitserland – gepubliceerd worden. Zodra dit rapport op tafel ligt, zullen de bisschoppen, religieuzen en lekenorganen zich beraden over vervolgstappen. De bisschoppenconferentie hoopt in maart volgend jaar meer informatie te kunnen delen.

Nieuwe kerkwetten

De oprichting van de Zwitserse onderzoekscommissie komt twee maanden na de publicatie van het misbruikonderzoek binnen de Franse Kerk, dat veel stof heeft doen opwaaien. Onlangs besloten de Spaanse bisschoppen nog dat een dergelijk onderzoek in hun land niet nodig zou zijn.

https://www.kn.nl/donaties/

Gisteren is ook een herziening van het kerkelijk wetboek van kracht gegaan met daarin nieuwe regels omtrent de bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare personen. De nieuwe regels, die paus Franciscus in mei aankondigde, bevat onder meer bepalingen over een meldplicht bij vermoedens van misdaden en over de verantwoordelijkheid van bisschoppen binnen deze zaken.

In 2011 liep ook in Nederland een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Kerk. Dat leidde tot het befaamde Deetman-rapport, waarin sprake was van tussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers en ruim 800 daders. In de editie van Katholiek Nieuwsblad van deze week wordt stilgestaan bij tien jaar Deetman.

Bron: Vatican News