fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Opnieuw een Franse beweging onder vuur vanwege misbruik

Anton de Wit 17 januari 2023
image
De abdij van Notre-Dame d'Autrey, vlakbij het Franse Nancy, waar de Gemeenschap van Zaligsprekingen jarenlang een (inmiddels gesloten) kostschool runde. Zeker 10 leerlingen kregen er volgens de Franse krant La Croix te maken met seksueel geweld. Foto: Coyau - Wikimedia Commons

Nieuwe misbruikbeschuldiging stellen weer een charismatische beweging binnen de katholieke Kerk in een kwaad daglicht: twee prominente leden van de Gemeenschap van Zaligsprekingen uit Frankrijk worden beschuldigd van misbruik op een kostschool, zo onthulde La Croix.

De Franse krant sprak uitvoerig met een van de slachtoffers die tussen 1998 en 2004 op een inmiddels gesloten kostschool zat van de Gemeenschap van Zaligsprekingen net buiten Nancy in het noordoosten van Frankrijk. Volgens de krant werden daar tenminste 10 leerlingen slachtoffer van seksueel misbruik, verkrachting of poging tot verkrachting.

Extra gevoelig voor bisdom

La Croix noemt twee veronderstelde daders met naam en toenaam. Een van hen is een priester die nog steeds een hoge functie bekleedt in het bestuur van de internationaal opererende gemeenschap. De tweede priester heeft de Gemeenschap van Zaligsprekingen inmiddels verlaten en is tegenwoordig werkzaam in het Zuid-Franse bisdom Fréjus-Toulon.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Voor dat bisdom ligt de zaak extra gevoelig, omdat het vorig jaar te maken kreeg met een hard ingrijpen door het Vaticaan. Bisschop Dominique Rey kreeg toen vanuit Rome de ongewone mededeling dat hij voorlopig geen nieuwe priesters en diakens meer mocht wijden. Vermoedelijk was dat precies vanwege de vele nieuwe bewegingen die een warm welkom kregen van Rey, maar waarvan de een na de ander onder verdenking kwam te staan van machtsmisbruik, geestelijk of seksueel misbruik.

Kerkrechtelijke procedure en sancties

In een reactie op de recente publicatie in La Croix kiest het bisdom Fréjus-Toulon de vlucht naar voren: het stelt enerzijds dat de strafbare feiten lang geleden en in een ander bisdom plaatsvonden, maar anderzijds dat bisschop Rey weldegelijk heeft opgetreden tegen de priester toen hij in 2011 op de hoogte was gebracht van de aantijgingen.

Volgens het bisdom is er “uit respect voor de wens van het nu meerderjarige slachtoffer” destijds geen civielrechtelijke procedure gestart, maar wel een kerkrechtelijke, onder supervisie van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer. In oktober 2012 werd de priester schuldig bevonden van “herhaald seksueel misbruik zonder geweld”, en werden hem sancties opgelegd. Zo mocht hij tien jaar lang geen contact zoeken met personen onder de 25 jaar.

Toch een nieuwe baan

Volgens La Croix kreeg de man vier jaar later echter alweer een baan als aalmoezenier in een gevangenis waar ook volop gedetineerden onder de 25 jaar verblijven.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook weerspreekt de krant de verklaring van het bisdom dat de priester inmiddels geen publieke functie meer bekleedt; toen La Croix in oktober vorig jaar met het onderzoek begon, verzorgde de priester nog ‘gebedsgenezingen’ in een dominicanessenklooster binnen het bisdom Fréjus-Toulon.

Alsnog civiel onderzoek

In 2022 is de zaak alsnog aan het Franse OM overgedragen, conform de inmiddels aangescherpte regels rondom kerkelijk misbruik, zo meldt het bisdom. Dit wordt bevestigd door de openbaar aanklager, die stelt dat de plaatselijke politie inmiddels onderzoek verricht en dat zowel de beschuldigde priester als bisschop Rey binnenkort gehoord zullen worden.

Reactie Gemeenschap

Ook de Gemeenschap van Zaligsprekingen heeft inmiddels in een korte verklaring gereageerd op de kwestie. Daarin staat dat de leiding “met pijn en ontzetting kennis genomen heeft” van het artikel in La Croix, en dat men op de eerste plaats medeleven betuigt aan de slachtoffers. “Wij nemen de informatie in dit artikel zeer serieus en werken er hard aan om de vragen die het oproept zo snel mogelijk op te helderen”, aldus de verklaring.

De Gemeenschap van Zaligsprekingen werd in 1973 in Frankrijk opgericht als missionaire beweging van broeders, zusters en leken, in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie. Naar eigen zeggen heeft de Gemeenschap vandaag de dag 790 leden, die wonen in 51 gemeenschapshuizen verspreid over 27 landen wereldwijd. De Gemeenschap is niet in Nederland actief, maar heeft wel een gemeenschapshuis in België nabij Charleroi, en een huis net over de Duitse grens bij Nijmegen.