fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

‘Oprecht verzoek om vergiffenis’: Benedictus reageert op misbruikrapport

Luuk van den Einden 8 februari 2022
image
Emeritus-paus Benedictus XVI heeft per brief zijn "schaamte en verdriet" uitgedrukt als reactie op het misbruikrapport over het aartsbisdom München-Freising. Foto: Daniel Karmann - dpa via AP

Emeritus-paus Benedictus XVI heeft in een boetvaardige brief gereageerd op het misbruikrapport dat hem verkeerd handelen bij vier misbruikzaken aanrekent. “Tegenover de slachtoffers betuig ik mijn diepe schaamte”, schrijft de voormalige paus.

De reactie van de emeritus-paus heeft de vorm van een brief gericht aan de gelovigen in het aartsbisdom München en Freising. Over dat aartsbisdom is onlangs een uitgebreid misbruikrapport uitgebracht waarin Benedictus, die daar van 1977 tot 1982 aartsbisschop was, foutief handelen in vier gevallen van seksueel misbruik ten laste wordt gelegd.

Schaamte en verdriet

Berouw voert de boventoon in Benedictus’ brief. “Tegenover de slachtoffers kan ik enkel mijn diepe schaamte, innige verdriet en oprechte verzoek om vergiffenis betuigen.” Volgens de emeritus-paus is ieder misbruikgeval afschuwelijk, maar schaamt hij zich in het bijzonder voor wat er onder zijn leiderschap is misgegaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Binnen de Kerk heb ik grote verantwoordelijkheden gedragen”, schrijft de voormalige paus. “Het grootst is de pijn die ik voel vanwege de misbruikgevallen en fouten die plaatsvonden tijdens mijn aanstelling als aartsbisschop.”

Olijfberg

Benedictus schrijft over de persoonlijke ontmoetingen die hij met slachtoffers van misbruik door geestelijken gevoerd heeft. “Daarbij heb ik met eigen ogen de gevolgen van die zware misdrijven gezien.” In de loop der jaren is hij gaan beseffen dat wie niets doet, ook schuldig is: “We worden in zo’n misdrijf meegezogen wanneer we het negeren of te weinig slagvaardigheid tonen bij de aanpak ervan, zoals te vaak gebeurd is en nu nog steeds gebeurt.”

Verderop verwijst Benedictus naar Jezus’ verblijf op de Olijfberg aan de vooravond van Zijn lijdensweg. Meer en meer begrijpt hij “de afschuw en angst die Christus voelde toen Hij alle gruwelen die hij moest doormaken voor zich zag. Zijn discipelen lagen op dat moment te slapen – net zoals in onze tijd gruwelen konden plaatsvinden zonder dat anderen zich daarvan bewust waren.”

Verkeerde verklaring

Ook maakt de emeritus-paus in de brief nogmaals zijn excuses voor de verkeerde verklaring die abusievelijk in het misbruikrapport terecht is gekomen. Benedictus had in eerste instantie aangegeven niet aanwezig te zijn geweest bij een vergadering over een van misbruik beschuldigde priester, die vanuit een ander bisdom naar München en Freising overgeplaatst werd voor therapie. Later corrigeerde de emeritus-paus zijn verklaring, omdat hij wel bij die vergadering aanwezig was.

In een bijlage bij Benedictus’ brief leggen de vier juristen die betrokken waren bij de oorspronkelijke verklaring uit hoe de fout tot stand is gekomen. Kerkrechtdeskundige Stefan Korta geeft daarin toe dat hij bij het overnemen van Benedictus’ verklaring een vergissing heeft gemaakt. De emeritus-paus heeft volgens hem dus niet gelogen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Verder benadrukken de juristen dat Benedictus niet wist dat de betreffende priester van misbruik beschuldigd was toen hij de overplaatsing goedkeurde. Daarnaast ontkrachten ze de bewering dat Benedictus de ontuchtige handelingen die deze priester had gepleegd zou hebben gebagatelliseerd: zijn opmerking daarover is volgens de juristen uit zijn verband gerukt.

Bron: Vatican News