fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Paus Franciscus zet verdere stappen in de strijd tegen misbruik

Selinde van Dijk-Kroesbergen 27 maart 2023
image
Paus Franciscus laat zien dat misbruikbestrijding bittere ernst is en kwam het afgelopen weekend met aangescherpte regels. Foto: CNS - Vatican Media

Paus Franciscus verscherpt de regels om seksueel misbruik binnen de Kerk te voorkomen en te bestraffen. Leken die erkende organisaties of bewegingen leiden krijgen in de aangepaste wet een meldplicht. Ook breidt de paus de definitie van ‘misbruikslachtoffer’ uit.

Zaterdag maakte het Vaticaan bekend dat de nieuwe regels op 30 maart zullen ingaan, zo meldt OSV News. De wet die bekend staat onder de naam Vos Estis Lux Mundi (jullie zijn het licht van de wereld) komt uit 2019 en was in eerste instantie van tijdelijke aard. Vanaf donderdag wordt de wet echter een definitief onderdeel van de kerkelijke wetgeving.

Leken en misbruikslachtoffers

In de oorspronkelijke regelgeving hadden alleen bisschoppen en hoofden van religieuze ordes de verplichting om verdenkingen van misbruik te melden bij de kerkelijke autoriteiten. Paus Franciscus voegt in de nieuwe regels hier ook leken aan toe die leiding geven aan door het Vaticaan erkende internationale katholieke lekenverenigingen en -bewegingen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een andere belangrijke toevoeging is dat niet alleen minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking onder deze wet vallen, maar ook andere kwetsbare volwassenen die geen toestemming voor seksuele handelingen kunnen geven. Hierdoor kunnen nu ook misbruikte priesters en religieuzen in opleiding als misbruikslachtoffers worden behandeld.

Drempels verlagen

Naast verruiming van de definities wil de paus het meldsysteem ook versterken. Dit doet hij aan de ene kant door de drempel voor misbruikslachtoffers te verlagen om melding te maken van misbruik of het verdoezelen ervan. De paus wil dat bisdommen niet alleen een meldsysteem hebben, maar ook publiekelijk toegankelijke kantoren.

Daarnaast wil hij klokkenluiders beter beschermen. Niet alleen mensen die een vermeend misbruik melden, maar ook mensen die beweren aangevallen te zijn of mensen die getuige zijn hoeven hier niet over te zwijgen.

Kritiek

Kritiek krijgt de nieuwe regelgeving ook. Zo worden bisschoppen niet verplicht om bij de politie aangifte te doen bij aanklachten van seksueel misbruik. Ook ontbreekt in de nieuwe wet de verplichting om bij gevallen van vrijwillig of gedwongen aftreden van bisschoppen vanwege misbruik of het verdoezelen van misbruikbeschuldigingen dit publiekelijk bekend te maken.

https://www.kn.nl/donaties/

Veel katholieken, waaronder bisschoppen, hebben opgeroepen tot een dergelijke openbare kennisgeving nadat uit nieuwsberichten bleek dat een bisschop die “aftrad” door het Vaticaan was gesanctioneerd.

Er zijn ook critici die in een eerder stadium al meer transparantie willen. Zij vinden dat er nog te weinig zicht is op de gehele klachtenafhandeling, nadat de klacht is ingediend.