fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Na vier jaar touwtrekken weer ANBI-status

KN Redactie 12 maart 2017
image

Na vier jaar touwtrekken heeft de Arnulfus Stichting de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) terug. 

De ANBI-status was met ingang van maart 2013 ingetrokken omdat de Arnulfus Stichting vooral steun gaf aan Katholiek Nieuwsblad dat niet in aanmerking kwam voor een ANBI-status. Een aanvraag daartoe door de Stichting Katholiek Nieuwsblad in 2013 werd afgewezen.

‘Gewoon commercieel doel’

Een bezwaarschrift werd door de Rechtbank gehonoreerd, maar de Belastingdienst werd in hoger beroep door het Gerechtshof in Arnhem alsnog in het gelijk gesteld. Het oordeel luidde dat KN een weliswaar katholiek weekblad is, maar een met een gewoon commercieel doel zoals andere media.

‘Nooit zonder verlies’

“Men ging eraan voorbij dat de abonnementsprijs onder het kostprijsniveau ligt en er sinds de start in die meer dan dertig jaar nog nooit een jaar zonder financieel verlies is geweest”, licht Arnulfusvoorzitter Jan Geert Vorstman toe. Men vond vooral ook KN niet voldoende religieus van aard en dat er niet echt sprake was van een apostolische missie. Onze verontwaardiging was groot!”
Nadat de Arnulfus Stichting door de Hoge Raad in het gelijk is gesteld is hij blij mee te kunnen delen dat zijn stichting de ANBI-status officieel terug heeft gekregen.

‘We gaan verder’

“Wij gaan dus mooi verder”, concludeert Vorstman. “Met de teruggekregen ANBI status is dat dus voor de vele giftgevers van Arnulfus opnieuw goed geregeld. Het doel van onze financiële steun is het uitgeven van een weekblad ter verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus zoals die door onze Kerk wordt overgeleverd.”

‘Altijd nieuwe uitdaging’

“Wij kijken terug op een veel bewogen tijd voor ons blad. Wij zullen doorgaan het te steunen in mooie en ook in moeilijke tijden, soms met de stroom mee, soms tegen de stroom in. Zo heb ik het zelf vanaf de start vanaf 1985 mee mogen maken. Altijd weer een nieuwe horizon, altijd weer een nieuwe uitdaging. Vooral voor degenen die KN redigeren en ook voor hen die voor een goede verspreiding zorgen”, aldus Vorstman. “Dit alles kan alleen met de steun van de Arnulfus Stichting. Dankzij de giften van heel veel donateurs heeft Katholiek Nieuwsblad nog altijd kunnen overleven.”

Aftrekbaar

Het doneren aan een instelling met ANBI-status betekent dat de giften van een donateur voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. Bovendien hoeft de Arnulfus Stichting geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Behalve voor het belastingjaar 2016 geldt de belastingaftrek ook over de jaren 2013, 2014 en 2015. Daartoe dient een afzonderlijk verzoek te worden gedaan bij het eigen belastingkantoor. (KN)