fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nederige paus: kritiek helpt mij

KN Redactie 10 maart 2016
image
Het nederige pausbriefje aan Socci (foto: antoniosocci.com)

Antonio Socci, een vooraanstaand Italiaans journalist en schrijver, heeft van paus Franciscus vorige maand een verrassende brief gekregen.

Socci is van mening dat de Kerk zich in een periode van strijd, duisternis en ondergang begeeft. In zijn jongste boek combineert hij tal van profetieën die duiden op de nadering van wat historicus Roberto de Mattei “een tragisch scenario” noemt voor de toekomst van Rome, vergelijkbaar met wat Maria in 1917 in Fatima voorspelde.

Steeds ongelukkiger

Het tweede deel van La profezia finale: Lettera a Papa Francesco sulla Chiesa in tempo di guerra (‘De laatste profetie: brief aan paus Franciscus over de Kerk in oorlogstijd’) is een kritiek op de paus in de vorm van een “open brief”, waarin woorden en daden van paus Franciscus opgesomd worden, die de gelovigen volgens Socci “verbijsterd, diepbedroefd en soms verontwaardigd” achterlaten. Terwijl deze paus zich immers laat toejuichen door buitenstaanders en verwereldlijkte katholieken, worden de echte gelovigen steeds ongelukkiger. Socci smeekt de paus daarom zijn huidige aanpak te heroverwegen. In het bijzonder vraagt hij Franciscus in de komende exhortatie niet toe te geven aan de ideeën van kardinaal Kasper, noch het priestercelibaat ter discussie te stellen.

Rechte pad

Paus Franciscus heeft Socci geantwoord met een zeer nederig, handgeschreven briefje. “Dierbare broeder, ik heb uw boek ontvangen met de begeleidende brief. Dank je wel, voor dit gebaar. De Heer belone het u. Ik ben beginnen te lezen en ik weet zeker dat veel van de dingen die u opbrengt mij zeer goed zullen doen. In feite helpen ook de critici ons het rechte pad van de Heer te bewandelen. Heel erg bedankt voor jullie gebeden en die van uw gezin. Ik beloof dat ik voor u allen zal bidden, en de Heer zal vragen om u te zegenen en Onze Lieve Vrouw om u te beschermen. Uw broeder en dienaar in de Heer, Franciscus.”

Nederig antwoord

Historicus Roberto de Mattei, hoewel eveneens zeer kritisch op Franciscus, vindt diens reactie niettemin lofwaardig en betekenisvol. Zelfs al zou iemand twijfelen aan de oprechtheid of zuiverheid ervan, “wat telt zijn de feiten”, aldus de historicus: paus Franciscus heeft het boek dat hem verguist, niet “geëxcommuniceerd, noch kwalijk genomen of zelfs genegeerd”. In plaats daarvan schreef hij een zeer nederig antwoord, waarin hij het recht van Socci om hem te bekritiseren op geen enkele manier ter discussie stelde.

Respectvol

“Deze paar zinnetjes slopen een bepaalde ‘papolatrie’ (pausverering) die in conservatieve kringen wijdverspreid is”, aldus De Mattei. De paus maakt niet alleen duidelijk dat kritiek op hem legitiem kan zijn, maar dat die zelfs de paus kan helpen in het goede spoor te blijven. “Franciscus herinnert eraan dat men de niet-onfeilbare daden van de paus mag bekritiseren, vooral als het gaat om politieke en pastorale keuzes, op voorwaarde dat de kritiek respectvol is en misstappen van de persoon betreft en niet het gezag van het pausdom.” (KN/Corrispondenzaromana.it)