<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nederlandse bisschoppen: ‘Dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi’

M. Orban 9 november 2018
image
Asia Bibi

De Nederlandse bisschoppen zijn dankbaar dat de Pakistaanse Asia Bibi van godslastering is vrijgesproken. Ze bidden dat zij snel weer in vrijheid en veiligheid haar gezinsleven kan oppakken. Ook hulporganisatie Kerk in Nood is dankbaar, en roept op tot gebed voor alle christenen in Pakistan. “Dat is nu drie keer zo hard nodig.”

“Als Nederlandse bisschoppen zijn we buitengewoon blij en dankbaar dat Asia Bibi na acht jaar gevangenschap is vrijgesproken”, zegt kardinaal Wim Eijk desgevraagd. “Het valt echter zeer te betreuren dat zij daarmee nog niet in veiligheid is en haar leven nog steeds gevaar loopt. We hopen en bidden dat zij voor haarzelf en haar gezin spoedig en op tijd – wellicht in ons land – een veilige plek vindt waar ze weer met haar echtgenoot en kinderen verenigd zal zijn en het normale gezinsleven kan hervatten, vrij van de bedreigingen waaraan zij in Pakistan nog steeds blootstaat.”

‘Zonder dreiging hun geloof beleven’

De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, mgr. Hans van den Hende, zegt: “De kerkvergadering van het Tweede Vaticaans Concilie heeft in het document Dignitatis Humanae verklaard dat het recht op vrijheid van godsdienst fundamenteel is in het leven van iedere mens. De vrijheid van godsdienst heeft alles te maken met de eigen waardigheid van de menselijke persoon. Wij hopen en bidden dat het Asia Bibi en haar gezin gegeven mag zijn om voortaan zonder dwang en dreiging in vrijheid en veiligheid hun geloof te beleven.”

Kerk in Nood: ‘Gebeden voor Asia Bibi verhoord’

Ook de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood Nederland is “heel blij” dat Asia Bibi is vrijgelaten en dankbaar dat het recht mocht zegenvieren, laat directeur Joris van Voorst tot Voorst weten. “Wat fijn dat ze eindelijk herenigd is met haar man. Hopelijk ziet ze ook snel haar kinderen terug. Het moet voor haar afschuwelijk zijn geweest om zo lang met zo’n onzekerheid gevangen te zitten, met een doodstraf die boven je hoofd hangt.”

Kerk in Nood heeft vaak opgeroepen tot gebed voor de katholieke Pakistaanse. “Zoveel katholieken hebben enorm veel voor Asia Bibi gebeden”, zegt Van Voorst tot Voorst. “Die gebeden zijn nu verhoord. Puur juridisch gezien, zou ze meteen zijn vrijgesproken; er is geen bewijs tegen haar. Maar de zaak kampte met heel grote problemen. Niemand durfde het aan om rechter te zijn in deze rechtszaak. Ze werd van rechtbank naar rechtbank gesleept. Maar onze gebeden zijn verhoord: de rechter van het Pakistaans Hooggerechtshof heeft de moed gehad om Asia Bibi vrij te spreken.”

Situatie in Pakistan ‘zeer explosief’

Volgens Van Voorst tot Voorst is de situatie in Pakistan momenteel “zeer explosief”, waardoor christenen er nu extra onveilig zijn. “Ze hebben ons gebed nu drie keer zo hard nodig”, vertelt hij. “Ik ben twee keer in Pakistan geweest. Er zijn daar groeperingen die niet in de hand te houden zijn.”

Christenen hebben vaak niet de mogelijkheid om het land te ontvluchten, vrees Van Voorst tot Voorst. “Deze mensen hebben vrijwel geen middelen om het land uit te komen. Christenen horen tot de allerarmsten in Pakistan. Ik heb een keer een steenfabriek in Pakistan bezocht. Daar werken christenen als bijna slaven. Ze krijgen nauwelijks loon: alleen eten en onderdak. Ze zitten in een afhankelijkheidssituatie.”

Dat sommige Pakistanen er dan toch voor kiezen christen te zijn en te blijven, getuigt van moed en geloof, vindt hij. “Ze zijn overtuigd christen. Vanuit het diepst van hun hart willen ze echt Jezus volgen. Ook al zijn de risico’s groot. Als ik hen zie, merk ik altijd hoe klein mijn eigen geloof is.”

Geloofsgetuigenis Asia Bibi

Net voordat Asia Bibi vrijgesproken werd, droomde ze volgens haar advocaat dat de deuren van de gevangenis opengingen. Ze had sterk de indruk dat ze die droom van God kreeg. In gevangenschap bleef ze ook sterk vertrouwen op Jezus, vertelde Saif ul-Malook eerder deze week.

Daarmee geeft ze een belangrijk geloofsgetuigenis, zegt Van Voorst tot Voorst. “Ze heeft ons geraakt met haar sterke geloof en ze leert ons om ons te verdiepen in ons eigen geloof. Asia Bibi laat zien dat het christendom niet niks is. Haar geloof gaf haar de kracht dit allemaal te doorstaan. Ze bewijst hoeveel Jezus Christus ons kan geven, ook in het dagelijks leven. En ook hier in Nederland.”