fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nieuwe bisschop Roermond: ‘Kerk niet in vitrine of achter gepantserd glas’

KN Redactie 8 december 2018
image
De kersverse bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets Persdienst Bisdom Roermond

Onder grote belangstelling vond zaterdag de wijding en installatie plaats van Harrie Smeets tot bisschop van Roermond.

“De Kerk in alle tijden, maar zeker de Kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden of zich afsluiten achter gepantserd glas, in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk, maar zal in de wereld te vinden moeten zijn.” Dat zei de kersverse bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets (58), aan het eind van de wijdingsplechtigheid in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

Tal van bisschoppen

De kathedraal was tot de laatste plek gevuld. Ruim twaalfhonderd mensen zag hoe Smeets tot bisschop werd gewijd en geïnstalleerd als de nieuwe bisschop van Roermond. Daaronder ook een groot aantal bisschoppen, onder wie kardinaal Simonis en kardinaal De Kesel uit Mechelen-Brussel.

Ook alle in functie zijnde Nederlandse bisschoppen waren aanwezig, met uitzondering van kardinaal Eijk. Smeets had graag gewild dat aartsbisschop van Utrecht de wijding zou verrichten. Eijk had dat ook heel graag willen doen, maar was in verband met een geplande operatie daartoe niet in staat.

Hoge verwachtingen

Harrie Smeets ontving de bisschopswijding daarom uit handen van mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De andere wijdende bisschoppen waren emeritus-bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.

In zijn preek hehaalde mgr. Van den Hende dat er altijd veel wordt verwacht van een bisschop, maar dat dit niet vreemd is. Net zoals het ook niet vreemd is dat een bisschop op zijn beurt veel van zijn priester, diakens en medegelovigen verwacht.

“Immers, als leden van de Kerk zijn wij op elkaar aangewezen, niet in de zin van een zwaktebod maar juist om samen in staat te zijn rekenschap te geven van de hoop die in ons leeft en die wij op Christus hebben gebouwd, om het geloof als rijkdom te bewaren en in liefde uit te dragen, in Gods naam.”

“Het is in deze gezindheid dat monseigneur Smeets zijn wapenspreuk, zijn motto als bisschop, heeft geformuleerd: ‘in Gods naam mensen liefhebben’”, ging Van den Hende verder. “In dit gelovig en tevens missionair perspectief is het meer dan terecht dat de nieuwe bisschop ook veel van zijn bisdom verwacht.”

 ‘Dat mag gebeuren wat God wil’

In de nabij gelegen Munsterkerk volgden nog eens zo’n driehonderd mensen de viering op een groot scherm. De wijdingsplechtigheid werd live op tv uitgezonden door zowel de KRO als de regionale omroep L1.

Zij hoorden de kersverse bisschop in zijn slotwoord zeggen dat hij de afgelopen tijd tal van vragen had gekregen over zijn plannen voor de toekomst. “Mij geschiede naar Uw woord. Dat is mijn antwoord”, zei mgr. Smeets. “Dat mag gebeuren wat God wil. Centraal is niet de vraag of ik alle antwoorden heb voor die weg de toekomst in. Wie daarop rekent, kan zich voorbereiden op een teleurstelling. Misschien wel meer dan één.”

“Centraal is dat wij in onze Limburgse Kerk openstaan voor Gods woord en dat laten werken in ons leven”, voegde hij toe. “Het gaat er niet om wat wij met Gods woord doen, maar om wat Gods woord met ons, met u en mij, doet.”

‘Een heel avontuur’

Op 10 oktober werd bekend gemaakt dat mgr. Smeets door paus Franciscus was aangewezen als opvolger van mgr. Frans Wiertz, die eind 2017 met emeritaat ging.

Smeets zei destijds in een interview met KN dat hij behoorlijk overdonderd was toen hem werd gevraagd bisschop te worden. Desondanks zei hij direct ‘ja’: “Bij mijn priesterwijding heb ik me beschikbaar opgesteld en dus ook hiervoor. Al is het wel een heel avontuur, denk ik zo.”

“Ik heb niet gevraagd om bisschop te worden”, zei hij ook. “Maar omdat ik gevraagd ben, weet ik: ik heb mensen naast me en om me heen die denken, verwachten en geloven dat ik dit kan. Op die mensen kan ik terugvallen. Dat andere mensen vertrouwen in mij hebben, geeft mij kracht en ook het besef dat ik er niet alleen voor sta.”