fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nieuwe privacyregels ‘ware opgave’ voor parochies

KN Redactie 2 juni 2018
image
Foto: www.sint-willibrordusparochie.nl

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen ook Kerken te maken met strengere richtlijnen rondom privacy.

Sinds kort moeten ook katholieke parochies voldoen aan de nieuwe verordening. “Er komt van alles op ons af”, vertelt Gusta Willems. Ze is bestuurslid van de HH. Martha en Mariaparochie in Soest, met de portefeuille communicatie. Willems vertelt dat door de nieuwe wet alertheid is geboden. “Je moet mensen op bepaalde zaken wijzen. Bijvoorbeeld: fotografeer niet zomaar iedereen en vraag vooraf toestemming. Op een van onze locatie werd met Pinksteren een openluchtviering gehouden die ontzettend geslaagd was. Men stuurde mij de foto’s. Als je mooie dingen wilt laten zien, dat je kerk bloeit, wil je dat graag vastleggen. Over dit soort zaken moet je nu goed nadenken. Het kan wel, maar je moet er wel toestemming voor vragen.”

‘Lastig aanpassen’

Het bestuurslid vertelt dat het in de praktijk lastig is om zich aan te passen. “Je werkt met allerlei vrijwilligers en dit betekent weer een extra handeling. De kans op fouten is aanwezig. Aan de ene kant snap ik dat Europa de privacy wil aanscherpen. Aan de andere kant denk ik dat binnen een kerkgemeenschap mensen het juist fijn vinden om er bij te horen en lief en leed met elkaar te delen. In deze context kan deze nieuwe wet wat te ver gaan.”

‘Moet ik maatregelen nemen?’

In de H. Barnabasparochie van Haastrecht en de H. Bartholomeusparochie te Schoonhoven vertelt secretarieel medewerkster Monique Stouthart over de impact van de AVG. “Je moet nu gaat letten op verschillende zaken. Bij het vormsel kon je voorheen gewoon de namen van de vormelingen in het parochieblad, dat ook op de parochiesite wordt geplaatst, opnemen. Als iemand aangaf dat niet te willen, dan verwijderde je dat, geen punt. Nu moet je dit voor de ‘site-uitgave’ al bij voorbaat doen of toestemming hebben.”

“Het zorgvuldig omgaan met gegevens is er altijd al geweest, maar nu is het de bedoeling dat je toestemming vraagt voor zaken waarvan het vroeger logisch was dat mensen het geen probleem vonden, zoals een foto op de website plaatsen van een jubilaris. Er gaat steeds een vraag door je hoofd: ‘Kan ik bepaalde dingen nog doen, of moet ik maatregelen nemen?’”

Informatie

Om de parochies te helpen met de uitvoering van de AVG, startte het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) samen met de bisdommen onlangs met het verstrekken van informatie aan parochies. Dat gebeurde door middel van bijeenkomsten in bisdommen en informatie op de website rkkerk.nl.

Strengere regelgeving

Op 25 mei ging de AVG in, waarmee in de hele Europese Unie strenger wordt toegezien op het verzamelen en delen van persoonsgegevens. De verordening vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die voorheen gold, en brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen.

>>Lees het hele artikel in het KN van deze week