fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nieuwe regels kosten heiligverklaringsproces

KN Redactie 11 maart 2016
image
De heiligverklaring van het echtpaar Martin, de ouders van Sint Theresia van Lisieux, op 18 oktober 2015 in het Vaticaan. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft nieuwe regels goedgekeurd rond de uitgaven voor zalig- en heiligverklaringsprocessen.

De regels zijn voor een periode van drie jaar goedgekeurd. De nieuwe regelgeving moet garanderen dat vanaf nu elke cent die wordt gebruikt voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen kan worden verklaard.

Corruptie

Daarmee moet voorkomen worden dat er overdadig veel geld wordt uitgegeven aan de processen en moet corruptie voorkomen worden.

Het Vaticaan zette eerder stappen om de kosten van een heiligverklaringsproces te standaardiseren en te beperken, nadat uit onderzoek bleek dat er vrijwel geen controle was op de uitgaven voor dergelijke processen en dat sommige uitgaven niet goed verklaard konden worden.

Solidariteitsfonds

Onder de nieuwe regels is het vereist dat alle uitgaven kunnen worden verklaard en dat de uitgaven vallen onder de supervisie van een bisschop die daarover moet rapporteren aan het Vaticaan.

Ook is bepaald dat als fondsen voor een kandidaat-zalige of heilige niet gebruikt zijn zodra het proces is afgerond, het geld in een ‘solidariteitsfonds’ moet worden gestort. Vanuit dit fonds worden processen ondersteund die niet over voldoende fondsen beschikken.

Hoge kosten

Een proces tot zalig- of heiligverklaring omvat onder meer de voorbereiding en uitwerking van een uitgebreid dossier over het leven van de kandidaat en gedegen onderzoek naar mogelijke wonderen die aan de kandidaat worden toegedicht.

Samen met onder meer de reis-, print-, en vertaalkosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen de kosten voor een zaligverklaringsproces al snel oplopen tot €50.000. Amerikaanse kerkelijke functionarissen schatten vorigen jaar dat een proces tot heiligverklaring omgerekend zo’n €183.000 kan kosten. (KN/RV)