fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Noorwegen: arts sleept overheid voor rechter na ontslag wegens gewetensbezwaar

KN Redactie 19 januari 2017
image
Een koperhoudend spiraaltje kan de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoederwand voorkomen. (Foto: Wikipedia.org)

In Noorwegen vond woensdag de eerste zitting plaats in de rechtszaak van een huisarts die ontslagen werd omdat ze geen spiraaltjes wil plaatsen.

Katarzyna Jachimowicz beriep zich op gewetensbezwaren omdat koperhoudende spiraaltjes een abortieve werking kunnen hebben. Zij acht het plaatsen ervan onverenigbaar met haar geloof. De leiding van het gezondheidscentrum in de gemeente Sauherad, waar zij werkte, ontsloeg haar daarop eind 2015 met als reden dat ze weigerde te voldoen aan een instructie. Dat meldt ADF International.

Bij indiensttreding geen probleem

Jachimowicz heeft 23 jaar ervaring als arts. Ze is afkomstig uit Polen en verhuisde in 2010 met haar gezin naar Noorwegen. Voordat ze in het gezondheidscentrum aan de slag ging, had ze haar bezwaren tegen het gebruik van spiraaltjes duidelijk gemaakt.

Koperhoudende spiraaltjes kunnen de innesteling voorkomen van een bevruchte eicel in de baarmoederwand en kunnen dus de dood van menselijk leven veroorzaken. Bij haar indiensttreding had het centrum volgens ADF geen problemen met Jachimowicz’ standpunt.

Eerste zaak tegen nieuwe regels

In januari 2015 paste Noorwegen volgens ADF echter de regels rond gewetensbezwaren aan. Artsen hebben een wettelijk recht op gewetensbezwaar. Tegelijk verbiedt de wet hen echter middelen voor geboorteregeling te weigeren aan patiënten die daarom vragen.

Volgens ADF leidt het tot de situatie dat artsen “in staat zijn bezwaar te maken tegen abortus, terwijl ze intussen worden gedwongen iets te doen dat hetzelfde resultaat kan hebben”.

Jachimowicz’ zaak tegen de Noorse Centrale Gezondheidsraad, die onder het ministerie van Volksgezondheid valt, is de eerste tegen de nieuwe regelgeving rond gewetensbezwaren.

‘Noorwegen moet mensenrechten serieus nemen’

Robert Clarke van ADF International stelt in een verklaring dat “niemand gedwongen zou moeten worden te kiezen tussen het volgen van hun geweten of het uitoefenen van hun beroep”.

Hij verwijst naar een uitspraak van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, die stelde dat “geen persoon, ziekenhuis of instelling op enige wijze gedwongen zal worden, aansprakelijk gesteld zal worden of gediscrimineerd zal worden vanwege een weigering om een abortus uit te voeren, mogelijk te maken, erbij te assisteren of een abortus te ondergaan”.

Noorwegen, aldus Clarke, “is een lidstaat van de Raad van Europa en zou mensenrechten serieus moeten nemen”. De kwestie wijst volgens hem op “een schending van internationaal recht en een inbreuk op fundamentele mensenrechten”.

Online petitie CitizenGo

Burgerinitiatief CitizenGo begon eerder al een online petitie waarin de Noorse overheid wordt opgeroepen de wetgeving zo aan te passen dat artsen hun werk kunnen doen op een manier die met hun geweten overeenstemt.

Volgens CitizenGo bevatte Jachimowicz’ contract met het centrum een clausule waarin stond dat zij niet hoefde mee te werken aan het plaatsen van spiraaltjes. De clausule werd echter in een rapport naar aanleiding van een inspectie aan de kant geschoven.

In de provincie Telemark, waar Jachimowicz woont en werkt, hadden drie andere artsen vergelijkbare gewetensbezwaren. Zij werden niet ontslagen, maar stapten uiteindelijk zelf op. Jachimowicz deed dit niet en werd in december 2015 ontslagen. (ADF/CG)