fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Onderzoek naar schandalen seminarie Boston

KN Redactie 11 augustus 2018
image
Seminaristen van het St.-Johnsseminarie in 2013 (Foto: aartsbisdom Boston)

Kardinaal Sean O’Malley heeft diepgaand onderzoek gelast naar vermeende schandalen op het seminarie van het aartsbisdom Boston.

In een verklaring van vrijdag zegt de aartsbisschop van Boston dat hij eerder die week was geattendeerd op posts van de oud-studenten op sociale media. Hij gaat niet in op de aard van de beschuldigingen.

Wangedrag

De oud-seminaristen plaatsten hun posts op de facebookpagina van het aartsbisdom. Tijdens hun studie zouden zij “activiteiten hebben gezien en meegemaakt die volkomen haaks staan op de morele standaards en eisen van de katholieke priestervorming”, aldus O’Malley.

Sabbatsverlof

Hij zegt nog niet te kunnen bewijzen of de beweringen waar zijn of niet, maar dat hij de zaak zeer serieus neemt. Vooralsnog is rector James Moroney met onmiddellijke ingang met sabbatsverlof gestuurd.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt geleid door hulpbisschop Mark O’Connell van Boston, samen met de voorzitter van de National Review Board, een adviesorgaan van de bisschoppen inzake seksueel misbruik. Ook is er een juridisch deskundige bij betrokken.

Seminariecultuur

Zij hebben de opdracht alle beschuldigingen te onderzoeken, maar ook de heersende cultuur van het seminarie met betrekking tot het gedrag dat van kandidaten voor het priesterschap wordt verwacht en vereist is. Nadrukkelijk wordt ook gekeken naar seksueel ontoelaatbaar gedrag en vormen van intimidatie of discriminatie.

‘Bron van grote zorg’

De aartsbisschop, die de zaak een “bron van grote zorg” noemt, wil dat het onderzoek grondig maar ook met spoed wordt uitgevoerd.
“Het dienstwerk van het katholiek priesterschap vereist een basis van vertrouwen tussen de mensen van de Kerk en de gemeenschap waarin onze priesters dienen. Ik zal alles doen om ervoor te zorgen dat al onze seminaries dat vertrouwen verdienen en de vorming bieden die priesters nodig hebben om hun veeleisende roeping in onze huidige samenleving te leven.”

Schandalen

Het onderzoek komt op een moment dat de Amerikaanse katholieke Kerk opnieuw geschokt is door misbruikschandalen. Onlangs werd emeritus-aartsbisschop Theodore McCarrick (88) zijn kardinaalstitel ontnomen naar aanleiding van een reeks schandalen. Behalve dat hij zich vergepen heeft aan minderjarigen zou hij jarenlang seminaristen en jonge priesters seksueel hebben belaagd. Omdat dit volgens sommigen bepaald geen uitzondering zou zijn wordt de roep om een extern onderzoek naar de wantoestanden en de cultuur van toedekken steeds luider. Ook verschillende bisschoppen hebben zich uitgesproken voor extern onderzoek.