fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Oostenrijkse bisschoppen tegen voorgenomen asielverordening regering

KN Redactie 12 oktober 2016
image
Afghaanse vluchtelingen bij de grens tussen Macedonië en Servië. (Foto: AP)

De Oostenrijkse bisschoppen zijn tegen een voorgenomen noodverordening waarmee de regering beperkingen wil opleggen aan het aantal vluchtelingen dat Oostenrijk binnenkomt.

Die zou er op neerkomen, meldt Catholic Culture, dat zodra er dit jaar 37.500 vluchtelingen Oostenrijk binnengekomen zijn, het aantal asielaanvragen beperkt zal worden.

Bisschoppen: geen noodtoestand

Volgens de bisschoppen is er geen sprake van een noodtoestand op grond van de vluchtelingenstroom. Dat blijkt volgens hen onder meer uit de grote betrokkenheid van mensen bij hulp aan vluchtelingen.

“De verschillende hulporganisaties, niet in de laatste plaats ook de talloze vrijwilligers, dragen ook momenteel eraan bij dat de beweerde bedreigingssituatie niet ontstaat.”

‘Zelf in de hand’

Ook vinden ze dat “de politiek verantwoordelijken het voor een niet onaanzienlijk deel ook zelf in de hand hebben of ze het land in een bedreiging van de openbare orde leiden of niet”.

Men kan er vanuit gaan dat zij tijdig de juiste maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de uitdagingen die in de toelichtingen op de verordening worden beschreven, aldus de bisschoppen.

‘Moeilijk te begrijpen’

In de ontwerptekst voor de verordening wordt er volgens de bisschoppen impliciet van uitgegaan dat de openbare orde en binnenlandse veiligheid van Oostenrijk al in gevaar zouden zijn, iets dat volgens hen “slechts moeilijk te begrijpen is”.

Ook hebben de bisschoppen mensenrechtelijke twijfels bij het voornemen van de regering. Verder vinden ze dat de verordening, als die wordt aangenomen, “soortgelijk restrictieve dynamieken” in andere EU-staten zou “begunstigen”. (CC/Oostenrijkse bisschoppenconferentie)