fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opmerkelijk

‘Epidemie van de angst’ baart Franse bisschop meer zorgen dan coronavirus

Sanne Gerrits 5 maart 2020
image
Mgr. Pascal Roland, bisschop van Belley-Ars in Frankrijk Wikipedia.com

Opvallend: volgens een Franse bisschop zouden mensen zich meer zorgen moeten maken over de epidemie van de angst, dan over de uitbraak van het coronavirus.

“Meer dan de epidemie van het coronavirus, zouden we de epidemie van de angst moeten vrezen! Wat mij betreft, ik weiger te zwichten voor de collectieve paniek en onderwerp mijzelf aan het principe van voorzorg dat de burgerlijke instanties lijkt voort te drijven”, schrijft bisschop Pascal Roland van Belley-Ars in een column op de site van zijn bisdom.

Geen extra instructies, geen geschrapte Missen

“Ik ben dus niet van plan specifieke instructies voor mijn bisdom uit te geven. Zullen christenen niet langer bij elkaar komen voor gebed? Zullen zij stoppen met het bezoeken en helpen van hun naaste? Los van basismaatregelen van voorzichtigheid die iedereen spontaan neemt om anderen niet te besmetten wanneer men ziek is, voeg ik niets toe”, zei hij.

Dat betekent concreet onder meer dat er geen Missen worden geschrapt, mensen elkaar gewoon de vrede mogen wensen tijdens de Eucharistieviering en dat kerkgangers gewoon mogen kiezen of zij de communie op de tong of in de hand willen ontvangen.

Maatregelen Nederlandse en Belgische bisschoppen

Onder meer de Nederlandse, Belgische en Duitse bisschoppenconferenties hebben voorzorgsmaatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Nederlandse en Belgische bisschoppen adviseren onder meer om elkaar niet de hand te geven bij de vredeswens en de communie enkel in de hand te ontvangen.

Drastische maatregelen Noord-Italiaanse bisdommen

In een aantal Noord-Italiaanse bisdommen werden drastische voorzorgsmaatregelen genomen.

Zo vertelde een pastoor uit de regio Veneto in gesprek met Katholiek Nieuwsblad dat zijn bisdom uit voorzorg de publieke viering van Missen vorige week schrapte, inclusief de viering van Aswoensdag. Wel bleven de kerken in zijn bisdom open voor gebed.

Het Vaticaan stelde enkele grote evenementen uit in verband met het coronavirus.

“Onthult de collectieve paniek die we vandaag zien  niet onze misvormde omgang met de realiteit van de dood? Laat het de angst niet zien die veroorzaakt wordt door het verliezen van God?”
- Bisschop Pascal Rolland van Belley-Ars

Mgr. Roland wijst in zijn column op de grote ziekteplagen uit het verleden, waarbij christenen toch bleven samenkomen in gebed, de zieken verzorgden, de stervenden begeleidden en de doden begroeven. Zij lieten God of hun naasten niet in de steek, stelt hij.

'Misvormde omgang met de dood'

“Onthult de collectieve paniek die we vandaag zien  niet onze misvormde omgang met de realiteit van de dood? Laat het de angst niet zien die veroorzaakt wordt door het verliezen van God?”, vraagt hij zich af.

Bisschop Roland zegt dat “we voor onszelf willen verbergen dat we sterfelijk zijn, en de spirituele dimensie in ons leven hebben afgesloten, waardoor we de grond onder onze voeten verliezen. Omdat we meer en meer ingenieuze en efficiënte technieken ter beschikking hebben, menen we alles onder controle te hebben en verbergen we dat wij niet de meesters van het leven zijn!”

'Verlies je verstand niet'

Het coronavirus is een gelegenheid om “onszelf aan onze menselijke kwetsbaarheid te herinneren,” merkt de Franse bisschop op. “Deze wereldwijde crisis heeft ten minste het voordeel dat ze ons eraan herinnert dat we in een gezamenlijk huis wonen en dat we allemaal kwetsbaar en afhankelijk van elkaar zijn, en dat het dringender is om samen te werken dan om onze grenzen te sluiten!”

De bisschop zegt dat “het erop lijkt dat we allemaal ons verstand verliezen! In ieder geval leven we in een leugen. Waarom opeens onze aandacht richten op enkel het coronavirus?” Hij wees ook op het influenzavirus, dat in Frankrijk jaarlijks ongeveer achtduizend levens eist.

“Laten we niet toegeven aan de epidemie van de angst! Laten we niet de levende doden zijn! Zoals paus Franciscus zou zeggen: Laat hen je hoop niet stelen!”
- Bisschop Pascal Rolland van Belley-Ars

De bisschop zegt niet de intentie te hebben om “kerken te sluiten, Missen af te zeggen, de vredeswens tijdens de Eucharistie weg te laten of een bepaalde manier van de communie te ontvangen op te leggen, die dan hygiënischer zou zijn. Iedereen kan doen wat hij wil, want de Kerk is geen risicoplek, maar een gezondheidsplek. Het is een plek waar wij Diegene verwelkomen die het Leven is, Jezus Christus, en waar we door Hem, met Hem en in Hem samen kunnen leren om de levenden te zijn. Een kerk moet blijven wat ze is: een plaats van hoop!”

Een christen heeft zijn leven al gegeven

De bisschop van Belley-Ars vroeg zijn lezers: “Moeten jullie jezelf in huis opsluiten? Moeten jullie naar de supermarkt rennen om een voorraad aan te leggen om je voor te bereiden op een staat van beleg? Nee! Omdat een christen niet bang is voor de dood. Hij is zich niet onbewust van zijn sterfelijkheid, maar weet op Wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld.”

“En een christen behoort niet aan zichzelf toe, zijn leven is gegeven, omdat hij Jezus Christus volgt die leert: 'Diegene die zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar diegene die zijn leven verliest om Mijnentwil en omwille van het Evangelie zal het redden.'”

'Geef niet toe aan de epidemie van de angst'

“Laten we dus niet toegeven aan de epidemie van de angst! Laten we niet de levende doden zijn! Zoals paus Franciscus zou zeggen: Laat hen je hoop niet stelen!”, besloot mgr. Roland.