fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Panorthodox concilie van start

KN Redactie 19 juni 2016
image
Tien van de veertien orthodoxe Kerken nemen deel aan het panorthodox concilie op Kreta. (Foto: AP)

Op Kreta is vandaag het panorthodox concilie van start gegaan, ondanks het feit dat vier orthodoxe Kerken besloten niet meer deel te nemen.

De Russisch-orthodoxe Kerk had opgeroepen het concilie uit te stellen, juist omdat niet alle orthodoxe Kerken deelnemen.

Afzeggen niet mogelijk

Een vertegenwoordiger van het patriarchaat van Constantinopel meldde dit weekend echter dat het concilie niet afgezegd of gewijzigd kan worden zonder toestemming van alle veertien orthodoxe Kerken.

“Sommige Kerken hebben op het laatste moment bepaalde voorstellen gedaan, maar er bestond geen unanimiteit over het wijzigen of afzeggen van het concilie”, aldus aartsbisschop Job van Telmessos. “Het concilie zal dus plaatsvinden en we zullen zien wat de resultaten zijn.”

Geen eenheid

Het was de bedoeling dat de bijeenkomst – waaraan sinds 1961 werd gewerkt – de eenheid binnen de Orthodoxie zou onderstrepen, maar van die eenheid blijkt geen sprake te zijn.

Maandag besloot de Russisch-orthodoxe Kerk, veruit de grootste orthodoxe Kerk ter wereld, niet meer te willen deelnemen aan het concilie.

Onenigheid

De Russisch-orthodoxen namen dat besluit, nadat eerder al de Servisch-orthodoxe, Georgisch-orthodoxe en Bulgaars-orthodoxe Kerken lieten weten niet deel te nemen. Ook het patriarchaat van Antiochië met zetel in Libanon had al gemeld geen vertegenwoordiger te zullen sturen.

Ze beriepen zich op onopgeloste onenigheid over individuele punten in de zes geplande conciliedocumenten en het reglement van orde.

Paus Franciscus

Paus Franciscus vroeg vandaag na het Angelusgebed om gebed voor het panorthodox concilie. “Verenigen we ons in gebed met onze orthodoxe broeders, roepen we de Heilige Geest aan opdat Hij met zijn gaven de patriarchen, de aartsbisschoppen en de bisschoppen ondersteunt, die in concilie bijeen zijn.”

Vervolgens vroeg Franciscus de gelovigen met hem een Weesgegroet te bidden “voor onze orthodoxe broeders”. Ook via zijn Twitteraccount vroeg paus Franciscus vandaag, het orthodoxe Pinksteren, om gebed bij de start van het panorthodox concilie. (KN/Sputnik)