fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus bevestigt ‘nee’ tegen vrouwelijke priesters

KN Redactie 2 november 2016
image
Geen vrouwelijke priesters, zoals hier in de Oud-katholieke Kerk. (Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters)

Vrouwelijke priesters blijven uitgesloten in de katholieke Kerk.

“Wat betreft de wijding van vrouwen in de katholieke Kerk is het laatste woord helder, het werd uitgesproken door Sint Johannes Paulus II en dat blijft staan”, antwoordde paus Franciscus op vragen van journalisten.

Vrouwelijke bisschop

De paus keerde terug van een bezoek aan Zweden, waar hij maandag samen met lutherse geestelijken het begin van de Reformatie herdacht, volgend jaar 500 jaar geleden. Aan de gebedsbijeenkomst nam ook Antje Jackelén deel, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van de Kerk van Zweden.

Mariale dimensie

Nadat hij duidelijk had gemaakt dat de discussie over vrouwelijk priesterschap gesloten is, benadrukte hij hoe belangrijk de rol van vrouwen is in de katholieke Kerk, vooral vanuit een “mariale dimensie”.

Twee dimensies

“In de katholieke ecclesiologie zijn er twee belangwekkende dimensies”, aldus de paus. “De petrinische dimensie, die voortkomt van de apostel Petrus en het apostolisch college, die de pastorale activiteit van de bisschoppen betreft en de mariale dimensie, die de vrouwelijke dimensie van de Kerk is.”

Kerk is vrouwelijk

Erop wijzend dat de Heilige Moederkerk “vrouw is”, zei de paus dat het “huwelijksmysterie” van de Kerk als bruid van Christus kan helpen deze twee dimensies te begrijpen.

Maria het belangrijkst

“Als ik mij afvraag wie het belangrijkste is in de theologie en de mystiek van de Kerk: de apostelen of Maria op de dag van Pinksteren? Dat is Maria”, aldus de paus.
De Kerk “bestaat niet” zonder deze vrouwelijke dimensie of “moederlijkheid”, zei de paus, want de Kerk zelf is vrouwelijk.

Beter dan mannen

Volgens paus Franciscus kunnen vrouwen “zoveel dingen beter doen dan mannen, zelfs op dogmatisch vlak”, maar het blijft een gescheiden dimensie.

Deur is gesloten

Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de unieke en belangrijke rol van vrouwen in de Kerk benadrukt. Tegelijk is hij duidelijk geweest over vrouwelijke priesters.
Toen hij in 2013 terugkeerde van de WJD in Rio de Janeiro antwoordde hij op een vergelijkbare vraag: “met betrekking tot de wijding van vrouwen heeft de Kerk gesproken en zegt ‘nee’. Johannes Paulus II heeft dat gezegd, maar met een definitieve formulering. Die deur is gesloten.”

Terugslag voor oecumene

Het feit dat de Lutherse Wereldfederatie net als de anglicaanse Kerk deels wel vrouwelijke geestelijken en zelfs bisschoppen kent vormt een extra obstakel voor de oecumene. Feitelijk vormt deze stap een enorme terugslag voor wat er de afgelopen vijftig jaar op oecumenisch gebied is bereikt.