fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus: ‘De wereld heeft vredestichters nodig, geen lege woorden’

Carol Glatz - CNS 1 januari 2020
image

In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Vrede, 1 januari, schrijft paus Franciscus dat we betrokken vredesstichters nodig hebben die niet manipuleren.

“We kunnen in feite niet echt vrede bereiken zonder een overtuigde dialoog tussen mannen en vrouwen die naar de waarheid zoeken over de ideologieën en de verschillende meningen heen”, zegt Franciscus in zijn boodschap.

Vrede vereist een “geduldige inzet om naar waarheid en gerechtigheid te zoeken, de herinnering aan de slachtoffers te eren en, stap voor stap, de weg te openen naar een gedeelde hoop die sterker is dan het verlangen naar wraak”, aldus de paus.

Ecologische bekering nodig

Vrede vereist, schrijft de paus, “ecologische bekering”. Dat betekent feitelijk “een nieuwe manier van naar het leven kijken als we de gulheid van de Schepper overwegen die ons de aarde heeft gegeven en ons heeft opgeroepen om die met vreugde en matigheid te delen”.

Mensen hebben een nieuwe manier nodig om “in ons gemeenschappelijk huis” te verblijven, de verschillen te aanvaarden, het leven te respecteren en vieren, en naar een samenleving te streven die het welzijn van de hele menselijke familie voor ogen heeft.

Vijf pijlers voor vrede

De paus omschrijft vrede als een reis die gebaseerd is op vijf pijlers: Hoop, luisteren naar de lessen uit het verleden, verzoening, ecologische bekering en tot slot geduld en vertrouwen.

In zijn boodschap, die aan alle staatshoofden wereldwijd is toegestuurd, nodigt Franciscus uit “om elke daad van geweld in woord, gedachten en handelen, tegen onze naasten of tegen Gods schepping, terzijde te schuiven”.

Cultuur van broederschap

“De cultuur van broederlijke ontmoeting vermorzelt de cultuur van conflict”, schrijft de paus ook.

“Elke ontmoeting wordt een mogelijkheid en een gave van Gods genereuze liefde. Die brengt ons over de grenzen van onze beperkte horizon en moedigt ons voortdurend aan om in een geest van universele broederschap te leven, als kinderen van een hemelse Vader.”

Oorlog is vorm van broedermoord

In zijn boodschap noemt Franciscus elke oorlogshandeling “een vorm van broedermoord die de aangeboren roeping van de menselijke familie tot broederschap vernietigt”. Alle geweld heeft een blijvend effect “op het lichaam en de ziel van de mensheid”.

“Het verlangen naar vrede huist diept in elk menselijk hart”
- Paus Franciscus

Oorlog begint vaak met onvermogen om de diversiteit van anderen te accepteren, zegt de paus. En oorlog wordt aangewakkerd “door ambities tot hegemonie, machtsmisbruik, angst voor anderen, en diversiteit als een obstakel”.

Wantrouwen voeden

Vrede, stabiliteit en veiligheid kunnen niet gebouwd worden op angst of bedreigingen, schrijft Franciscus ook. “Elke bedreigende situatie voedt het wantrouwen en brengt mensen ertoe zich terug te trekken in hun eigen veilige haven.”

Volgens de paus is er wereldwijd een “ethiek van solidariteit en samenwerking ten dienste van de toekomst” nodig. Dit kan bereikt worden door te streven naar “oprechte broederschap” die gebaseerd is op het feit dat we allen kinderen van God zijn en op dialoog en wederzijds vertrouwen.

Verlangen naar vrede

“Het verlangen naar vrede huist diept in elk menselijk hart”, benadrukt Franciscus. “We moeten iets minder dan dat niet accepteren.”

Lege woorden hebben we niet nodig voor vrede, zegt de paus. Wel “overtuigde getuigen, vredesstichters die openstaan voor een dialoog die uitsluiting en manipulatie verwerpt”.

Verzoening en vergeving

Ook verzoening en vergeving zijn nodig voor het creëren van een meer broederlijke wereld, aldus Franciscus. “We moeten anderen nooit inkapselen in wat ze gezegd of gedaan hebben, maar hen waarderen om de belofte die ze in zich dragen.”

Hij voegt toe: “Enkel door te kiezen voor de weg van respect kunnen de we de spiraal van wraak doorbreken en de reis van hoop gaan.”

Een leven van vrede

Tot slot wenst de paus in zijn boodschap “dat alle mannen en vrouwen de in deze wereld komen een leven van vrede mogen ervaren en ten volle de belofte van leven en liefde mogen ontwikkelen die in hun hart leeft”.

De volledige Engelse vertaling van de boodschap van de paus is te lezen op de website van het Vaticaan.