fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus: ‘Geen volk is crimineel, geen godsdienst terroristisch’

KN Redactie 18 februari 2017
image
Deelnemers aan de World Meeting of Popular Movements poseren met de pauselijke vertegenwoordiger, kardinaal Turkson. (Foto: AP)

“Geen volk is crimineel, geen godsdienst terroristisch.”

De paus werd vertegenwoordigd door kardinaal Turkson.

‘Tijd raakt op’

De paus dringt er bij de deelnemers op aan de aarde te beschermen omdat “de tijd opraakt”. Daarnaast roept hij op tot strijd tegen “de onzichtbare tirannie van geld die alleen de privileges van enkelingen garandeert.” Het huidige systeem veroorzaakt enorm lijden aan de menselijke familie en doet tegelijkertijd een aanslag op de waardigheid van mensen en op de planeet.

Effectief optreden

De huidige gang van zaken kan een “proces van ontmenselijking teweegbrengen die nauwelijks meer terug te draaien is”, “tenzij effectief wordt opgetreden” om dat te voorkomen.
Het is onder meer aan de betrokkenheid en inzet van de sociale bewegingen of de koers tijdig kan worden veranderd.
Hun missie is volgens de paus om op lokaal niveau samen met anderen de gemeenschappen tot bloei te brengen.

Niet laten afschrikken

De paus maande de organisaties zich niet te laten afschrikken door angst, maar zowel de risico’s als de kansen te zien van vooruitgang.
“Het grote gevaar is onze naasten te verloochenen. Wanneer wij dat doen, ontkennen wij hun menselijkheid en zonder het te beseffen die van onszelf. Wij verloochenen onszelf en wij ontkennen de belangrijkste geboden van Jezus.”

‘Het is echt’

Vroeg of laat zal deze “morel blindheid van deze onverschilligheid aan het licht komen” en de verborgen wonden aan het licht treden. “Werkloosheid is echt, geweld is echt, corruptie is echt, de identiteitscrisis is echt, de uitholling van democratieën is echt.”

‘Gangreen van huidig systeem’

Volgens de paus kan “de gangreen van het huidige systeem niet eeuwig blijven worden witgewassen”. Hij maakte niet duidelijk waar hij precies op doelde.
“Vroeg of laat wordt de stank te erg en wanneer die niet meer kan worden ontkend begint dezelfde macht die deze situatie heeft gecreëerd te manipuleren tot angst, onveiligheid, ruzies en zelfs terechte verontwaardiging om daarmee alle verantwoordelijkheden voor deze kwalen toe te schrijven aan een ‘niet-naaste’.”

Samaritaan zijn

Paus Franciscus noemde ieder die in nood verkeert een naaste. “Jullie moeten een Samaritaan zijn” en ook de “herbergier aan het einde van de parabel aan wie de Samaritaan de man die gewond is toevertrouwt.”

Ecologische crisis

Hij riep daarnaast op tot strijd voor “onze zuster Moeder Aarde”. De ecologische crisis is reëel, aldus de paus. Hij erkent dat de wetenschap daarachter niet per se “neutraal” is omdat zij “vele malen ideologische visies of economische belangen verbergt”.
Maar als we de wetenschap ontkennen en de stem van de natuur veronachtzamen, “weten we wat er gebeurt”. Hij riep iedereen op niet in ontkenning te vervallen en de schepping te beschermen “want de tijd raakt op”.

Geen volk crimineel

De paus herhaalde zijn eerdere boodschap voor de World Meeting of Popular Movements die afgelopen november in Rome werd gehouden. “Geen volk is crimineel en geen godsdienst is terroristisch. Christelijk terrorisme bestaat niet, Joods terrorisme bestaat niet en moslimterrorisme bestaat niet.”

Gebrek aan kansen

Volgens de paus vinden verschillende vormen van agressie en conflict een voedingsbodem onder de armere volken maar zouden dingen anders zijn als ze gelijke kansen zouden hebben.
“Er zijn fundamentalisten en gewelddadige individuen onder alle volken en godsdiensten. Met intolerante generaliseringen worden zij sterker omdat zij zich voeden door haat en vreemdelingenangst. “Door terreur met liefde te beantwoorden werken wij voor vrede.” (KN/Crux/Zenit)