fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus: ‘Herontdek je roeping als rentmeester van de schepping’

Catholic News Agency 3 september 2019
image
Fishhook Creek in Alaska. Paus Franciscus spoort katholieken aan de natuur in te gaan en daar na te denken over hoe God het heelal schiep en het goed verklaarde. Foto: CNS Photo - Sam Lucero, The Compass

Paus Franciscus heeft opgeroepen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op te geven en snel en beslist over te gaan op vormen van schone energie.

“We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die de natuur en het leven zelf, inclusief het onze, ernstig bedreigt”, zei de paus in zijn boodschap voor de oecumenische Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, die afgelopen zondag gehouden werd.

Een kostbaar geschenk om te beschermen

Franciscus spoorde katholieken aan om de natuur in te gaan en daar na te denken over hoe God het heelal schiep en het goed verklaarde. Nadat Hij de mens schiep, gaf Hij hem de schepping “als een kostbaar geschenk” om te beschermen, aldus de paus.

“Tragisch genoeg is de menselijk reactie op dit geschenk gekenmerkt door zonde. Egoïsme en eigenbelang hebben de schepping, die bedoeld was als een plaats van ontmoeting en delen, veranderd in een gebied van wedijver en conflict.”

“Het moment is gekomen om onze roeping als kinderen van God, als broeders en zusters en als rentmeesters van de schepping te herontdekken”
- Paus Franciscus

De mensen lijken volgens de paus te zijn vergeten dat ook zíj Gods schepping zijn en geen heersers van het heelal die vrij zijn om naar willekeur alles uit te buiten.

Opwarming van de aarde

Vervuiling, het onophoudelijke gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en intensieve landbouw leiden tot opwarming van de aarde en bedreigen nu al de levens van de armste mensen ter wereld, zei hij.

Smeltende gletsjers, gebrek aan schoon drinkwater, de ontwikkeling van frequentere superstormen en de aanzienlijke aanwezigheid van plastic in de oceanen zijn volgens de paus tekenen van hoe de menselijke hebzucht de planeet steeds onbewoonbaarder maakt.

‘We zijn vergeten wie we zijn’

“We zijn vergeten wie we zijn: wezens gemaakt naar het beeld van God, geroepen om als broeders en zusters in een gemeenschappelijk huis te wonen”, zei paus Franciscus.

“Het moment is gekomen om onze roeping als kinderen van God, als broeders en zusters en als rentmeesters van de schepping te herontdekken. Nu is de tijd om berouw te tonen en om zich te laten bekeren.”

Stilte en gebed

De paus raadde de katholieken aan om zich aan te sluiten bij het oecumenische ‘Seizoen van de schepping’, dat loopt van de gebedsdag van 1 september tot en met het feest van de heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober.

In stilte en gebed, zei hij, zouden mensen de schoonheid moeten erkennen die God heeft geschapen en aan alle mensen heeft gegeven.

Kritisch nadenken over eigen keuzes

De paus merkte op dat de mensen ook kritisch moeten nadenken over de keuzes die ze maken met betrekking tot hun eten, hun koopgedrag, hun reisgedrag en hun energie- en watergebruik  en hoe dat alles de schepping van God, inclusief andere mensen, beïnvloedt.

Hij vroeg de katholieken om vooral naar de jongeren te luisteren die iedereen oproepen om “moedige beslissingen” te nemen en om “profetische acties” op touw zetten. Hierdoor kunnen de reeds langgemaakte afspraken om vervuiling tegen te gaan en om alle leven te beschermen worden uitgevoerd.

Bidden voor politici

De mensen zouden ook moeten bidden voor de politici en regeringsleiders, zei hij, in het bijzonder de wereldleiders, die echte toezeggingen moeten doen “om op een levende planeet aan te sturen, niet op een dode planeet”.

Tijdens de klimaattop van de VN die binnenkort plaatsvindt, zullen er “drastische maatregelen” genomen moeten worden tegen de uitstoot van broeikasgassen en de langzame opwarming van de aarde.

‘Nee tegen de hebzucht en de illusie van de almacht’

“Laten we voor het leven kiezen,” zei de paus. “Laten we ‘nee’ zeggen tegen de hebzucht van de consument en tegen de illusie van almacht, want dit zijn de wegen van de dood.”

“Moge God, die het leven liefheeft, ons de moed geven om goed te doen zonder dat we wachten tot iemand anders begint of totdat het te laat is”, bad hij.