fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus: ‘Intercommunie zaak voor Wereldkerk’

KN Redactie 4 juni 2018
image
(Foto: AP)

De omstreden richtlijn waarmee de Duitse bisschoppen protestantse echtgenoten van katholieke gehuwden tot de communie wilden toelaten, is voorlopig van de baan.

Dat blijkt uit een brief van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aartsbisschop Luis Ladaria, aan kardinaal Marx. Uit de brief aan de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie blijkt dat er intensief overleg is geweest waarbij ook de paus nauw betrokken was.

‘Serie problemen’

Uit de gesprekken tussen Marx en Ladaria kwam volgens de laatste naar voren dat “de tekst van de richtlijn een serie problemen oproept van aanzienlijke betekenis”. “De Heilige Vader is daarom tot de conclusie gekomen dat het document niet klaar is voor publicatie.”

Oecumenische relaties

Daarvoor zijn drie “essentiële redenen”, aldus Ladaria. Op de eerste plaats gaat het om een zaak “die het geloof van de Kerk raakt en van belang is voor de universele Kerk”. Daarnaast heeft de kwestie “effecten op oecumenische relaties met andere Kerken en andere kerkelijke gemeenschappen die niet onderschat mogen worden.”

Verheldering op komst

Tenslotte wijst Ladaria erop dat het om de wet van de Kerk gaat, “met name de interpretatie van canon 844 CIC”. “Omdat er in enkele sectoren van de Kerk open vragen zijn in dit opzicht, hebben de betrokken dicasteries van de Heilige Stoel opdracht gekregen bijtijds een verheldering van deze vragen te geven op het niveau van de Wereldkerk. Daarbij lijkt het vooral opportuun aan de diocesane bisschop het oordeel over te laten over het bestaan van een ‘ernstige en dwingende noodzaak’.”

Wereldwijd kritiek

Het voornemen van de Duitse bisschoppenconferentie trok wereldwijd aandacht en kritiek toen een aantal Duitse bisschoppen hun bezwaren ertegen aan het Vaticaan voorlegden. Vertegenwoordigers van beide standpunten werden voor overleg naar Rome geroepen en kregen van de paus de opdracht er samen uit te komen.

Collegialiteit bewaren

In de brief wordt de oecumenische inzet van de Duitse bisschoppen geprezen en dat de paus er veel aan gelegen is dat “de geest van bisschoppelijke collegialiteit” binnen de conferentie levend blijft.

‘Gretigheid’

De tekst van de brief werd maandag gepubliceerd door Sandro Magister van l’Espresso. Hij meldde dat paus Franciscus dezelfde morgen een delegatie van de Duitse Evangelische (Lutheraanse) Kerk had ontvangen. Daarbij waarschuwde hij tegen een “gretigheid om vooruit te lopen” en benadrukte dat “sommige zaken, ik denk aan de Kerk, de Eucharistie en het kerkelijk ambt, grondige en minutieuze reflectie verdienen”. (KN)