<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus op gebedsdag voor Schepping: ‘Aarde uitbuiten is zonde’

KN Redactie 1 september 2016
image
God, schrijft paus Franciscus, schonk de aarde om die "respectvol en afgewogen" te bebouwen. (Foto: AP)

De Kerk viert vandaag de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping. Die biedt de gelovigen een goede mogelijkheid om hun roeping “als hoeder van de Schepping te vernieuwen” door God te danken “voor het wonderbare werk dat Hij aan onze zorg toevertrouwd heeft”.

Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de dag, die samenvalt met de Gedenkdag van de Goddelijke Schepping van de orthodoxe Kerken. Franciscus zegt de dialoog met “ieder mens die op deze planeet woont” te willen hernemen over het “kwellende lijden van de armen en de vernietiging van het milieu”.

Klimaatverandering

“We mogen in het licht van het verlies van biologische diversiteit en de vernietiging van ecosystemen – verschijnselen die vaak door ons onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag veroorzaakt worden – niet opgeven of met onverschilligheid reagereren”, aldus de paus.

De aarde, schrijft hij, wordt warmer, “deels door menselijk doen”, wat natuurrampen veroorzaakt maar ook bijdraagt aan de “crisis van de gedwongen migratie”. Armen “die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering” worden er het meest door getroffen.

‘Zonde’

Franciscus schrijft dat God de aarde schonk om die “respectvol en afgewogen te bebouwen en behoeden (…). Haar ‘te sterk te bebouwen’ – dat wil zeggen haar kortzichtig en egoïstisch uit te buiten – en nauwelijks te behoeden, is zonde”.

Hij roept de christenen op in het Jaar van Barmhartigheid ook vergeving voor hun zonden tegen de Schepping te zoeken en tot een diepgaande bekering te komen “die in het bijzonder door het boetesacrament ondersteund wordt”.

Gewetensonderzoek

Dat vereist een gewetensonderzoek vanuit de wetenschap dat de aarde “een door de liefde van de hemelse Vader verkregen geschenk” is en dat de mens “niet van de andere schepselen gescheiden” is maar met “de andere wezens van het universum een waardevolle alomvattende gemeenschap” vormt.

Franciscus roept de gelovigen op “het kwaad dat wij ons gemeenschappelijk huis aandoen” te berouwen en afstand te nemen van een “verkeerd begrepen welstandscultuur” of een ongebreidelde consumptiedrang.

Algemeen welzijn weer centraal

“Na een ernstig gewetensonderzoek en vervuld van zulk berouw kunnen wij onze zonden tegen de Schepper, tegen de Schepping en tegen onze broeders en zusters biechten.” Gods “barmhartige genade die we in het sacrament ontvangen”, zal de mens helpen te veranderen. Het “vaste voornemen het leven te veranderen” moet vervolgens leiden tot “concrete gedragswijzen”.

Ook moet het voornemen te veranderen zich uiten in de manier “waarop wij aan de opbouw van de cultuur en de maatschappij bijdragen”, aldus de paus.

Politiek noch economie, maatschappij noch cultuur mag beheerst worden “door een mentaliteit van de korte termijn” of door “het streven naar een onmiddellijke financiële opbrengst of een verkiezingssucces”. In plaats daarvan moet het algemeen welzijn weer centraal staan, “dat duurzaamheid en het bewaren de Schepping omvat”.

‘Politieke consensus’

“De bescherming van het gemeenschappelijk huis verlangt een toenemende politieke consensus”, schrijft de paus. “In deze zin is het een reden voor tevredenheid dat de landen van de wereld in september 2015 de duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen” hebben, verwijst hij naar de omstreden ‘Agenda 2030’, waarover het Vaticaan zich in het verleden, net als over de eerdere en soortgelijke Millenniumdoelen, kritisch heeft uitgelaten.

Regeringen hebben, stelt Franciscus, de plicht om aangegane verplichtingen na te komen, ondernemingen moeten “hun deel bijdragen” en de burgers moeten “eisen, dat dit gebeurt”.

Nieuw werk van barmhartigheid

Franciscus stelt voor een nieuw werk van barmhartigheid toe te voegen aan de zeven geestelijke en zeven lichamelijke die traditioneel worden onderscheiden. Immers, schrijft hij, het onderwerp van barmhartigheid is “het menselijk leven zelf en wel in zijn heelheid”, dat “natuurlijk” ook “de zorg om het gemeenschappelijk huis” omvat.

Die zorg omvat als geestelijk werk van barmhartigheid een van dankbaarheid vervuld beschouwen van de wereld wat “het ons mogelijk maakt door ieder ding een of andere les te ontdekken die God ons wil overbrengen”.

Als lichamelijk werk van barmhartigheid stelt de paus in dit kader de “eenvoudige alledaagse gebaren” voor “die de logica van geweld, uitbuiting, egoïsme doorbreken” en zich tonen “bij alle gelegenheden die bijdragen aan de opbouw van een betere wereld”.

Gebed in Sint-Pieter

De Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping werd door paus Franciscus in 2015 ingesteld. In datzelfde jaar publiceerde hij ook zijn ‘milieu-encycliek’ Laudato Si’. De paus houdt vanavond in de Sint-Pietersbasiliek een gebedsbijeenkomst voor het behoud van de Schepping.

De hele boodschap ‘Wees barmhartig voor ons gezamenlijk huis’ van paus Franciscus is hier (Duits) en hier (Engels) te lezen.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.