fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus over kritische media, hang naar het verleden en genderideologie

Elise Ann Allen - Crux 23 september 2021
image
Paus Franciscus tijdens zijn ontmoeting met Slowaakse jezuïeten in de nuntiatuur in Bratislava. Foto: CNS Photo - Vatican Media

In zijn gesprek met Slowaakse jezuïeten tijdens zijn recente reis naar dat land, haalde paus Franciscus uit naar zijn critici in de media. Hij zei ook soms zijn geduld te verliezen met mensen die beledigen zonder de feiten te kennen.

Ook bekritiseerde hij katholieken die volgens hem te nostalgisch zijn over het verleden, zoals priesters die meer gehecht zijn aan de tridentijnse ritus dan aan hun parochiegemeenschappen. Dat is volgens Franciscus een teken dat de Kerk achteruit gaat.

Conclaaf

Gevraagd naar hoe het met hem ging, antwoordde Franciscus dat hij “nog leeft, al hadden sommigen gewild dat ik gestorven was”. De pausreis naar Slowakije en Hongarije was zijn eerste internationale reis sinds hij op 4 juli een darmoperatie moest ondergaan.

“Ik weet dat er zelfs ontmoetingen tussen prelaten waren die dachten dat de paus er slechter aan toe was dan de officiële verklaringen zeiden. Zij bereidden zich voor op het conclaaf. Geduld! God zij dank gaat het goed met me.”

“Ik persoonlijk verdien aanvallen en beledigingen omdat ik een zondaar ben, maar de Kerk verdient die niet. Zij zijn het werk van de duivel”
- Paus Franciscus

Tijdens het gesprek merkte een van de jezuïeten op dat mensen verdeeld zijn over de paus. Sommigen geloven dat hij heterodox is, terwijl anderen hem idealiseren.

Gevraagd hoe hij omgaat met mensen die hem argwanend bekijken, wees Franciscus op “een groot katholiek tv-station dat niet aarzelt om voortdurend kwaad te spreken van de paus”.

‘Werk van de duivel’

Hoewel hij geen namen noemde, interpreteerden velen dit als een steek in de richting van het Amerikaanse EWTN, dat voortdurend kritisch commentaar uitzendt over paus Franciscus en diens besluiten.

EWTN is de grootste katholieke mediaonderneming ter wereld. Naar eigen zeggen bereikt het meer dan 380 miljoen huishoudens wereldwijd.

“Ik persoonlijk”, voegde de paus toe, “verdien aanvallen en beledigingen omdat ik een zondaar ben, maar de Kerk verdient die niet. Zij zijn het werk van de duivel. Ik heb dit ook tegen enkelen van hen gezegd.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Wereld van fantasieën

Hij merkte op dat ook veel priesters “vervelende opmerkingen over mij maken”. Soms verliest Franciscus zijn geduld met deze mensen, “in het bijzonder als zij oordelen vellen zonder in een echte dialoog te treden”.

“Ik kan daar niets doen. Ik ga echter door zonder in hun wereld van ideeën en fantasieën binnen te treden. Ik wil daar niet in binnengaan en daarom geef ik er de voorkeur aan te verkondigen.”

Communist

Volgens Franciscus vermanen sommigen hem omdat hij niet genoeg over zaken als heiligheid zou spreken.

“Ze zeggen dat ik altijd over maatschappelijke zaken praat en dat ik een communist ben. Maar ik schreef een hele apostolische exhortatie over heiligheid, Gaudete et Exsultate.”

“We leven momenteel in een beschaving van ideologieën… We moeten die bij hun wortels blootleggen”
- Paus Franciscus

Tridentijnse liturgie

Franciscus verwees ook naar zijn besluit eerder dit jaar om de viering van de tridentijnse liturgie aan banden te leggen. Hij zei te hopen dat dit besluit de Kerk zal helpen “terug te keren naar de ware bedoelingen van Benedictus XVI en Johannes Paulus II”.

Hij merkte op dat zijn besluit genomen was na een raadpleging van bisschoppen wereldwijd. “Er zijn jonge mensen die een maand na hun wijding naar de bisschop gaan om erom te vragen. Dit is een fenomeen dat erop wijst dat we achteruit gaan.”

Naar de aarde terugkeren

De paus herinnerde zich hoe een kardinaal hem vertelde dat enkele nieuw gewijde priesters hem toestemming vroegen om Latijn te studeren voor het vieren van de Mis.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De kardinaal antwoordde volgens Franciscus “dat er veel Spaanstalige gelovigen in het bisdom zijn. Leer Spaans om te kunnen verkondigen. Kom dan terug en ik zal je zeggen hoeveel Vietnamezen er in het bisdom zijn, en ik zal je vragen Vietnamees te leren. Dan, als je Vietnamees geleerd hebt, zal ik je toestemming geven Latijn te leren”.

Deze kardinaal deed zijn priesters volgens de paus “naar de aarde terugkeren”.

Geen revolutie

Volgens Franciscus neemt hij zijn besluiten “niet omdat ik een revolutie wil beginnen. Ik doe wat ik denk te moeten doen. Het vergt veel geduld, gebed en veel naastenliefde”.

Ideologische kolonisatie

Een oudere jezuïet merkte op dat er veel mensen in de Kerk lijken te zijn die naar het verleden terug willen, of veiligheid zoeken in de manier waarop dingen eerder werden gedaan.

“Ik wil geen revolutie beginnen. Ik doe wat ik denk te moeten doen. Het vergt veel geduld, gebed en veel naastenliefde”
- Paus Franciscus

De paus stemde daarmee in en zei dat de Kerk lijdt aan “de ideologie van het achteruit gaan. Dit is een ideologie die de geesten koloniseert. Het is een vorm van ideologische kolonisatie” die “specifiek is voor de Kerken van bepaalde landen”.

Naar het verleden kijken

Naar het verleden kijken is een manier om zekerheid te vinden, zei Franciscus: “We zijn bang om te vieren ten overstaan van het volk van God dat ons aankijkt en ons de waarheid vertelt. We zijn bang vooruit te gaan in pastorale ervaringen.”

Tijdens de synodes over het gezin in 2014 en 2015 vergde het volgens hem veel werk “om het te laten doordringen dat stellen in tweede gemeenschappen niet al tot de hel zijn veroordeeld”.

Ook “zijn we bang om mensen met seksuele diversiteit te begeleiden. We zijn bang voor de kruispunten en paden waarover Paulus VI sprak. Dit is het kwaad van dit moment, namelijk, om het pad te zoeken van rigiditeit en klerikalisme, wat twee perversies zijn.”

Gender

Franciscus sprak over veel onderwerpen, waaronder de Joods-christelijke dialoog, angst voor migranten en vluchtelingen, en het streven naar wat hij “ideologische kolonisatie” noemt, in het bijzonder op het vlak van gender.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Die laatste verwijzing is relevant gezien het huidige debat in Italië over een wetsvoorstel dat onder meer de gendertheorie in lesprogramma’s wil opnemen.

Het voorstel haalde wereldwijd het nieuws toen het Vaticaan voor het eerst in zijn bestaan zijn soevereine status onder het Verdrag van Lateranen gebruikte. Het verzet zich tegen het voorstel omdat het er een bedreiging van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst in Italië in ziet.

‘Duivelse aantrekkingskracht’

Franciscus zei: “Ideologie heeft altijd een duivelse aantrekkingskracht, zoals je zegt, omdat ze niet belichaamd is. Momenteel leven we in een beschaving van ideologieën… We moeten die bij hun wortels blootleggen.”

De genderideologie (het idee dat de geslachten niet biologisch bepaald zijn, red.) noemde hij “gevaarlijk”.

“Het is abstract met betrekking tot het concrete leven van een persoon, alsof een persoon abstract naar wil kan besluiten om een man of een vrouw te zijn. Abstractie is altijd een probleem voor mij.”

Homoseksualiteit

Franciscus maakte een onderscheid tussen genderideologie en het thema homoseksualiteit. “Als er een homostel is, kunnen we pastoraal werk met hem doen, vooruitgaan in onze ontmoeting met Christus.”

“Als ik het over ideologie heb, heb ik het over het idee, de abstractie waarin alles mogelijk is, niet over het concrete leven van mensen en hun echte situatie.”