fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus verklaart Moeder Teresa, ‘model van heiligheid’, heilig

KN Redactie 4 september 2016
image
Paus Franciscus verklaarde zondagochtend op het Sint-Pietersplein Moeder Teresa van Calcutta heilig. (Foto: ANSA via AP)

Paus Franciscus heeft vanochtend op het Sint-Pietersplein Moeder Teresa heilig verklaard. “Zij was toegewijd aan de verdediging van het leven.”

In zijn preek reflecteerde de paus op de vraag uit de eerste lezing, “wie vermoedt wat God wil?” (Wijsh. 9,13). Het is onze taak Gods wil te doen, zei hij, maar daarvoor “moeten we onszelf afvragen, ‘Wat is Gods wil in mijn leven?’”.

‘Barmhartigheid, geen offer’

“Bij veel gelegenheden verkondigden de profeten wat God aangenaam was”, aldus Franciscus. “Hun boodschap vond een prachtige synthese in de woorden ‘Ik wil barmhartigheid, geen offer’” (Hos. 6,6; Mt. 9,13). Iedere daad van barmhartigheid is God aangenaam, omdat we in de broeder of zuster die we bijstaan, het gezicht van God herkennen dat niemand kan zien (cf. Joh. 1,18).”

‘Geen alternatief voor naastenliefde’

De mensen zijn, ging hij verder “geroepen datgene dat we in gebed afsmeken en in geloof belijden in concrete daden te vertalen. Er is geen alternatief voor naastenliefde: wie zichzelf ten dienste van anderen stellen, zelfs als zij het niet weten, zijn degenen die van God houden (cf. 1 Joh. 3,16-18; Jac. 2,14-18)”.

Christelijk leven is echter meer dan “een hand toesteken in tijden van nood”: “De taak die de Heer ons geeft is, integendeel, de roeping tot naastenliefde waarin ieder van Christus’ leerlingen zijn of haar hele leven ten dienste van Hem stelt, om zo iedere dag in liefde te groeien.”

‘Verwelkomen en verdedigen menselijk leven’

Moeder Teresa”, sprak de paus, “was in alle aspecten van haar leven een gulle uitdeler van goddelijke barmhartigheid, zichzelf voor iedereen beschikbaar makend door haar verwelkomen en verdedigen van menselijk leven, van de ongeborenen en verlatenen en weggeworpenen. Ze was toegewijd aan de verdediging van het leven, onophoudelijk verkondigend dat ‘de ongeborenen de zwaksten, de kleinsten, de kwetsbaarsten zijn.”
De nieuwe heilige “boog neer” voor wie “was achtergelaten om aan de kant van de weg te sterven en zag in hen hun van God gegeven waardigheid; ze liet haar stem horen voor de machten van deze wereld, zodat deze hun schuld zouden erkennen voor de misdaad van armoede die zij creëerden. Voor Moeder Teresa was barmhartigheid het ‘zout’ dat smaak gaf aan haar werk, het was het ‘licht’ dat scheen in de duisternis van de velen die geen tranen meer te vergieten hadden over hun armoede en lijden”.

‘Model van heiligheid’

Moeder Teresa’s missie “blijft voor ons een welsprekend getuigenis van Gods nabijheid aan de armsten van de armen. Vandaag geef ik dit voorbeeldige figuur van vrouwelijkheid en toegewijd leven aan de hele wereld van vrijwilligers: moge zij jullie model van heiligheid zijn! Moge deze onvermoeibare werker van barmhartigheid ons helpen steeds meer te begrijpen dat ons enige criterium voor handelen onbaatzuchtige liefde is, vrij van alle ideologie en alle verplichtingen, vrij aangeboden aan iedereen zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of religie”.

‘Haar lach in onze harten dragen’

Moeder Teresa, besloot paus Franciscus, “hield ervan te zeggen ‘Misschien spreek ik hun taal niet, maar ik kan lachen’. Laat ons haar lach in onze harten dragen en die geven aan alle die we op onze reis tegenkomen, in het bijzonder aan wie lijden. Zo zullen we moogelijkheden van vreugde en hoop openen voor onze vele broeders en zusters die ontmoedigd zijn en nood hebben aan begrip en tederheid”. (KN)

De jongste editie van Katholiek Nieuwsblad staat in het teken van Moeder Teresa, met onder meer een interview met haar tweede opvolgster, zuster Mary Prema. De editie is te lezen via kndigitaal.