fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Pausreis

Paus tegen Roma: ‘In de Kerk mag niemand zich verstoten voelen’

KN Redactie 16 september 2021
image
Paus Franciscus spreekt gelovigen toe tijdens zijn bezoek aan de Roma-gemeenschap in de wijk Lunik XI. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Tijdens de pausreis naar Slowakije bezocht paus Franciscus ook de Roma-gemeenschap in de wijk Luník IX in Košice. Hij riep daar op om niet te oordelen en de ander als een kind van God te zien.

Ján heeft ons herinnerd aan de woorden van de heilige Paulus VI: “Jullie bevinden je niet aan de randen van de Kerk… jullie zijn het hart van de Kerk” (Preek, 26 september 1965). Niemand mag zich in de Kerk niet op zijn plek of verstoten voelen.

De manier om Kerk te zijn

Dat zijn niet enkel mooie woorden, dat is de manier om Kerk te zijn. Want Kerk zijn betekent leven als geroepenen van God. Het betekent je eigenaar voelen van je eigen leven en deel uitmaken van hetzelfde team. Ja, want God wil dat we zo zijn, iedereen anders, maar altijd verenigd rondom Hem. De Heer ziet ons graag allemaal samen.

En Hij ziet ons als kinderen: Hij heeft de blik van een Vader, een liefdevolle blik voor ieder van zijn kinderen. Als ik opensta voor zijn blik op mij, leer ik om met liefde naar de ander te kijken. Ik ontdek dan dat ik andere kinderen van God naast me heb staan en ik erken hen als broeders.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een familie

Dat is de Kerk: een familie van broeders en zusters met dezelfde Vader; Hij die ons Jezus als broeder heeft gegeven, opdat wij zouden begrijpen hoeveel Hij houdt van broederschap. Hij wil ook dat de hele mensheid een universele familie wordt.

Jullie voelen een grote liefde voor de familie en vanuit die ervaring kijken jullie naar de Kerk. Ja, de Kerk is een thuis, het is jullie thuis. Daarom wil ik jullie met heel mijn hart zeggen: jullie zijn welkom, voel je altijd thuis in de Kerk en wees nooit bang om er te verblijven. Laat niemand jullie of iemand anders buiten de Kerk houden!

Getuigenis

Ján heeft me net begroet met zijn vrouw Beáta. Samen hebben jullie de droom van een gezin boven jullie grote verschillen van afkomst, gebruiken en gewoonten geplaatst. Meer nog dan woorden is jullie huwelijk het getuigenis van hoe concreet samenleven de vele stereotypes omver kan werpen die anders bijna onoverkomelijk zouden lijken.

Het is niet gemakkelijk om voorbij je vooroordelen te kijken, ook voor christenen niet. Het is niet eenvoudig om de ander te waarderen; vaak zien we de anderen als obstakels of als tegenstanders en oordelen we over hen zonder hun gezichten en hun verhalen te kennen.

“Het is niet gemakkelijk om voorbij je vooroordelen te kijken, ook voor christenen niet”

Maar laten we luisteren naar wat Jezus in het Evangelie zegt: “Oordeelt niet” (Mt. 7,1). Het Evangelie mag niet worden verzacht of afgezwakt. Niet oordelen, zegt Christus ons. Maar wij spreken niet alleen vaak over dingen die we van horen zeggen hebben, zonder reden, maar kloppen onszelf ook op de borst als we streng oordelen over anderen. We zijn toegeeflijk voor onszelf, maar niet voor anderen.

Oordelen zijn vaak vooroordelen. Met woorden doen we de schoonheid van Gods kinderen, onze broeders en zusters, geweld aan. Je kunt de werkelijkheid van de ander niet terugbrengen tot je eigen voorverpakte modellen, je kunt mensen niet in schema’s proppen. Om ze echt te kennen, moet je ze eerst erkennen: erkennen dat iemand de onstuitbare schoonheid van een kind van God in zich draagt, waarin de Schepper wordt weerspiegeld.

Van uitsluiting naar integratie

Beste broeders en zusters, te vaak zijn jullie het mikpunt geweest van vooroordelen, genadeloze oordelen, discriminerende stereotypen, lasterlijke woorden en gebaren. Hierdoor zijn we allemaal armer geworden, armer aan menselijkheid. Om de waardigheid te heroveren, moeten we van vooroordelen naar dialoog gaan, van uitsluiting naar integratie. Maar hoe dat te doen?

https://www.kn.nl/abonnementen/

Nikola en René, jullie hebben ons geholpen: jullie liefdesverhaal is hier ontstaan en tot ontwikkeling gekomen dankzij de nabijheid en aanmoediging die jullie hebben ontvangen. Jullie voelden je gesterkt en zochten naar werk; jullie voelden je geliefd en groeiden op met het verlangen om iets meer aan je kinderen te kunnen geven.

Harde woorden helpen niet

Zo hebben jullie ons een kostbare boodschap gegeven: waar er voor mensen gezorgd wordt, waar er pastorale zorg is, waar geduld en concreetheid is, zullen de vruchten volgen. Niet direct, maar mettertijd volgen ze.

Oordelen en vooroordelen leiden enkel tot verwijdering. Tegenstellingen en harde woorden helpen niet. Mensen afzonderen in een getto lost niets op. Als we de afzondering aanwakkeren, laait vroeg of laat de woede op.

“Er moeten moedige keuzes gemaakt worden voor de kinderen”

Integratie is de weg naar vreedzaam samenleven. Het is een organisch proces, een langzaam en vitaal proces, dat begint met wederzijdse kennis, geduldig voortgaat en naar de toekomst kijkt. En van wie is de toekomst?

We kunnen ons afvragen: aan wie behoort de toekomst toe? Aan de kinderen. Zij zijn degenen die ons leiden: het mag niet zo zijn dat hun grote dromen stuiten op onze barrières. Ze willen samen met anderen groeien, zonder obstakels, zonder uitsluiting. Ze verdienen een geïntegreerd leven, een vrij leven.

De toekomst

Zij vormen de reden voor lange termijnkeuzes, die niet onmiddellijke goedkeuring behoeven, maar gericht zijn op ieders toekomst. Er moeten moedige keuzes worden gemaakt voor de kinderen, voor hun waardigheid, voor hun opvoeding, zodat ze goed geworteld opgroeien, maar tegelijkertijd zo dat alle mogelijkheden voor hen open liggen.

Ik dank al diegenen die dit werk van integratie verrichten. Dit werk kost niet alleen veel moeite, maar roept soms ook onbegrip en ondankbaarheid op, misschien zelfs wel in de Kerk.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een profetisch pad

Beste priesters, religieuzen en leken, beste vrienden die uw tijd besteden aan het bieden van een integrale ontwikkeling aan uw broeders en zusters, dank u! Bedankt voor al het werk voor degenen in de marge. Ik denk ook aan de vluchtelingen en de gevangenen. Ik spreek mijn nabijheid uit jegens jullie in het bijzonder en jegens de hele gevangeniswereld.

Dank u, pater Peter, dat u ons heeft verteld over de pastorale centra, waar u niet aan sociaal welzijnswerk doet, maar aan persoonlijke begeleiding. Bedankt, salesianen. Ga voort op deze weg, die niet de illusie geeft dat jullie alles kunnen bieden en wel meteen. Maar het is een profetisch pad, omdat het de allerarmsten betreft, broederschap opbouwt en vrede zaait.

Jezus wacht op ons

Wees niet bang om erop uit te gaan om de gemarginaliseerden te ontmoeten. Jullie zullen ontdekken dat jullie Jezus gaan ontmoeten. Hij wacht op je op de plekken waar kwetsbaarheid heerst en geen troost is; waar dienstbaarheid is, maar geen macht; waar je je hele ziel en zaligheid moet geven en niet het comfort zoekt. Daar is Hij.

En ik nodig jullie allemaal uit om voorbij te gaan aan je angsten, aan de wonden uit het verleden; met vertrouwen, stap voor stap: door eerlijk werk, door de waardigheid van het verdienen van je dagelijks brood, door het koesteren van wederzijds vertrouwen. En door gebed voor elkaar, want dat is wat ons leidt en kracht geeft. Ik moedig jullie aan, ik zegen jullie en ik breng jullie de omhelzing van de hele Kerk. Bedankt. Palikerav. (Vertaling Susanne Kurstjens)